NACIONĀLAIS ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA PLĀNS

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiks noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādā nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un CO2 piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana, kā arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

 

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam ir dokuments vidēja termiņa politikas plānošanai, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (deklarācijā dotā uzdevuma numurs 013, Pasākuma numurs 13.2).

 

Eiropas Savienības līmenī Plāna izstrādi nosaka:

 

Saskaņā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību Plāna projekts ir jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

Plāna izstrādes grafiku, iesaistītās institūcijas un veicamie darbi ir noteikti Ministru kabinet 2018. gada 26. jūnija sēdē (protokola Nr.30 50.§) apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi”
 

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta 1.versija Plāns 1.pielikums
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta 2.versija Plāns 1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekts 3.versija Plāns

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta gala versija iesniegšanai Eiropas Komisijā

(iesniegšana Eiropas Komisijā apstiprināta Ministru kabineta 18.12.2018. sēdē)
 

Plāns

(datnes apjoms
4,6 MB)

Lapas informācija atjaunota:    19-12-2018