Būvniecības valsts kontroles biroja atbildībā jaunas jomas un uzdevumi

02-01-2020

2020. gadā ievērojami pieaug Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atbildība - ar janvāri iestāde uzsāk enerģētikas politikas administrēšanu, kā arī nodrošina tikai elektronisku būvniecības procesa dokumentu apriti.

 

Turklāt mēnesi vēlāk – 1. februārī – BVKB turētajā vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) nonāks pirmie dati par būvlaukumos[1] strādājošo personu darba laiku.

 

Ievērojamākās pārmaiņas gaidāmas līdz ar enerģētikas politikas uzraudzību – no šā gada BVKB veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli, energoefektivitātes jautājumu administrēšanas funkciju, transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, naftas produktu jautājumu administrēšanu, kā arī aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu. Minētās funkcijas tiek pārņemtas no Ekonomikas ministrijas un tas tiek darīts, lai ieviestu efektīvāku valsts atbalsta sistēmas kontroli un nodalītu politikas veidošanu no uzraudzības. Jauno funkciju veikšanai biroja štata vietu skaits palielinās par 30.

 

Nozīmīgus jaunumus 2020. gads  nesis BVKB arī kā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstītājam. Saskaņā ar Būvniecības likumā noteikto, tagad ikviena jauna būvniecības iecere ir reģistrējama tikai elektroniski – BIS. Papīra formātā var turpināt tikai iepriekš uzsāktas būvniecības lietas. Digitāla aprite ļaus veikt ātrāku būvniecības dokumentācijas saskaņošanu, sniegs pastāvīgu pieeju datiem, garantēs to caurskatāmību, saudzēs dabas resursus,  kā arī nodrošinās pilnvērtīgu informāciju par būvniecību Latvijā, jo līdz šim nozarē nebija vienotas datubāzes un informācijas uzskaite bija katras būvvaldes kompetencē.

 

Savukārt birojam īstenojot VEDLUDB turētāja funkcijas, būs jānodrošina būvnieku iesūtīto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu datu apkopošana. VEDLUDB darbosies BIS ietvaros. Sistēmas izveides mērķis ir vienkopus nodrošināt informāciju par būvlaukumos nodarbināto personu nostrādātajām stundām. Tas nepieciešams efektīvākai un pilnvērtīgākai kontroles un uzraudzības funkciju īstenošanai.

 

Lai jaunajiem pienākumiem pielāgotu BVKB darbības pamatdokumentu - biroja nolikumu, 2020. gada 1. janvārī stājas spēkā tā grozījumi. Papildus funkciju paplašināšanai ar enerģētikas jomas jautājumiem mainīta arī biroja juridiskā forma – tas kļuvis par Ekonomikas ministrijas pārraudzības iestādi.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189

 

[1] jaunu trešās grupas būvju būvlaukumos vai būvlaukumos, kuros tiek veikti būvdarbi, kuru izmaksas veido vismaz 350 000 euro

Lapas informācija atjaunota:    02-01-2020