EM vienojas ar būvniecības NVO par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un prakses uzraudzību

21-03-2019

Ekonomikas ministrija turpina slēgt deleģēšanas līgumus ar akreditētām kompetences pārbaudes iestādēm – biedrībām par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību.

 

Turpmāk Latvijas Melioratoru biedrība, Ekonomikas ministrijas uzdevumā, veiks hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvspeciālistu sertificēšanu un uzraudzību, kopumā 378 sertificētas darbības sfērās.

 

Savukārt Latvijas Elektriķu brālība, Ekonomikas ministrijas uzdevumā, veiks elektroietaišu būvspeciālistu sertificēšanu  kopumā 365 sertificētas darbības sfērās.

 

Jaunie deleģēšanas līgumi ir izstrādāti ar mērķi paaugstināt gan sertificēšanas pakalpojumu kvalitāti, gan būvniecības kvalitāti kopumā. Deleģēšanas līgumu būtiskākie uzlabojumi paredz:

 

  • īsāku praktiskās pieredzes ilgumu, kas nepieciešams būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, tādejādi sniedzot iespēju jaunajiem speciālistiem ātrāk pēc izglītības iegūšanas sākt patstāvīgi strādāt;
  • paaugstinātas prasības sākotnējam kompetences novērtēšanas eksāmenam, iekļaujot tajos vairāk praktiskos uzdevumus, kā arī padziļinātus jautājumus par ugunsdrošību un energoefektivitāti;
  • paaugstinātas prasības būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai, plānveida pārbaudēm papildus iekļaujot arī padziļinātas pārbaudes;
  • Latvijas valsts standarta tiešsaistes lasītavas abonementu, kas sniedz piekļuvi aktuālajiem būvniecības nozarei saistošajiem standartiem;
  • informācijas par būvspeciālistu patstāvīgo praksi, kā arī citas ar sertificēšanu saistītas informācijas publicēšanu Būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to pasūtītāji varēs iepazīties ar būvspeciālistu faktisko darba pieredzi.

 

Līgumi par biedrībām deleģēto uzdevumu izpildi noslēgti uz 3 gadiem.

 

Detalizētāk ar Ekonomikas ministrijas noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību var iepazīties ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    26-03-2019