Sadarbības memorands (2010.gads)

Sadarbības memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp Memoranda parakstītājiem.

Par Memoranda galveno uzdevumu uzskatāma informācijas pieejamības nodrošināšana par mājokļu renovācijas procesu, tai skaitā:

- nozaru asociāciju savstarpējās sadarbības / izglītošanās, lai nodrošinātu informācijas apriti par aktualitātēm nozarē, sekmēšana;
- informācijas pieejamības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem nodrošināšana;
- informācijas pieejamības dzīvokļu īpašniekiem par finansējuma avotiem mājokļu renovācijai nodrošināšana;
- informšana par mājokļu renovācijas ieguvumiem;
- izglītošana par kvalitatīviem renovācijas procesa nosacījumiem;
- informēšana par būvmateriālu kvalitātes standartiem un to iestrādes tehnoloģijām;
- kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšana, informējot sabiedrību par nozarē aktuālo informāciju.
 
2010. gada 25. februārī memorandu parakstīja:
 
Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība.

2010. gada 23. septembrī Memorandam pievienojās:
 
 
2011. gada 22. septembrī memorandu parakstīja:
Kurzemes reģionālā enerģētikas un attīstības aģentūra;
Latvijas energoauditoru asociācija;
 
2016. gada 13. aprīlī memorandu parakstīja:
 
 
Atsevišķus pasākumus atbalsta:
 
SIA "Sakret"; (Būvmateriālu ražotāju asociācija) 
SIA "Saint-Gobain Celtniecības produkti"; (Ilgtspējīgas būvniecības padome) 
SIA "Paroc"; (Latvijas Minerālvates asociācija) 
SIA "Knauf";(Būvmateriālu ražotāju asociācija) 
SIA "Danfoss" (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija)
SIA "Rockwool" (Latvijas Minerālvates asociācija)
Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija  
 
Informatīvie atbalstītāji:
 
 

Ja ir jautājumi, kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājokļu renovāciju, rakstiet uz e pastu: dzivosiltak@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-10-2019