Sākumlapa https://em.gov.lv Sākumlapa lv Sun, 26 Mar 2017 01:40:42 +0200 Rīgā notiks seminārs par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14376-riga-notiks-seminars-par-pieejamo-atbalstu-energoefektivitates-pasakumu-istenosanai-daudzdzivoklu-ekas Fri, 24 Mar 2017 18:05:01 +0200 Nodokļu regulējums mazajiem uzņēmumiem: uzņēmēju viedoklis un EM piedāvājums https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14381-nodoklu-regulejums-mazajiem-uznemumiem-uznemeju-viedoklis-un-em-piedavajums Fri, 24 Mar 2017 18:05:01 +0200 Pirmo reizi Latvijā - akcelerācijas fondi; startup ideju realizācijai pieejami 15 miljoni eiro https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14387-pirmo-reizi-latvija-akceleracijas-fondi-startup-ideju-realizacijai-pieejami-15-miljoni-eiro Fri, 24 Mar 2017 18:05:01 +0200 Aicinām uz atklāto diskusiju par nekustamo īpašumu nozares attīstību Latvijā https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14351-aicinam-uz-atklato-diskusiju-par-nekustamo-ipasumu-nozares-attistibu-latvija Fri, 24 Mar 2017 13:57:15 +0200 Aicinām paust viedokli par Gazprom saistību priekšlikumiem Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14354-aicinam-paust-viedokli-par-gazprom-saistibu-priekslikumiem-centraleiropas-un-austrumeiropas-gazes-tirgiem Fri, 24 Mar 2017 12:23:25 +0200 Ielūgums uz LIKTA semināriem par digitālajām prasmēm un datu drošību https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14353-ielugums-uz-likta-seminariem-par-digitalajam-prasmem-un-datu-drosibu Fri, 24 Mar 2017 12:05:01 +0200 EM: Jārod ilgtermiņa risinājumi elektroenerģijas cenas kāpuma novēršanai un atbalstam mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14347-em-jarod-ilgtermina-risinajumi-elektroenergijas-cenas-kapuma-noversanai-un-atbalstam-majokla-iegadei-gimenem-ar-berniem Thu, 23 Mar 2017 18:05:01 +0200 Apstrādes rūpniecībā turpinās ražotāju cenu pieaugums https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14335-apstrades-rupnieciba-turpinas-razotaju-cenu-pieaugums Thu, 23 Mar 2017 14:43:02 +0200 26. martā pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu uz priekšu https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14199-26-marta-pulkstena-raditaji-japagriez-vienu-stundu-uz-prieksu Thu, 23 Mar 2017 13:53:42 +0200 EM: Nepieciešama ilgtspējīga un visaptveroša pieaugušo izglītības sistēma, kas spēj ātri pielāgoties tirgus vajadzībām https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14321-em-nepieciesama-ilgtspejiga-un-visaptverosa-pieauguso-izglitibas-sistema-kas-spej-atri-pielagoties-tirgus-vajadzibam Tue, 21 Mar 2017 18:05:01 +0200 Aicina 71 tūkstoti Latvijas mazo uzņēmēju paust viedokli par nodokļu jautājumiem https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14208-aicina-71-tukstoti-latvijas-mazo-uznemeju-paust-viedokli-par-nodoklu-jautajumiem Tue, 21 Mar 2017 08:54:05 +0200 Ašeradens: Latvijai un Gruzijai ir plašas iespējas ekonomisko attiecību tālākai attīstīšanai un padziļināšanai https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14308-aseradens-latvijai-un-gruzijai-ir-plasas-iespejas-ekonomisko-attiecibu-talakai-attistisanai-un-padzilinasanai Mon, 20 Mar 2017 18:09:05 +0200 Aicinām paust viedokli par izstrādāto Vispārīgo būvnoteikumu projektu https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14277-aicinam-paust-viedokli-par-izstradato-visparigo-buvnoteikumu-projektu Fri, 17 Mar 2017 12:05:01 +0200 Atvērta pieteikumu pieņemšana LIAA Radošo industriju inkubatorā https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14258-atverta-pieteikumu-pienemsana-liaa-radoso-industriju-inkubatora Thu, 16 Mar 2017 18:05:01 +0200 UIN atlaide palīdzēs SIA “Broceni Pellets” jaunas koksnes granulu rūpnīcas izveidē Brocēnu novadā https://em.gov.lv/lv/jaunumi/14230-uin-atlaide-palidzes-sia-broceni-pellets-jaunas-koksnes-granulu-rupnicas-izveide-brocenu-novada Tue, 14 Mar 2017 18:05:01 +0200