Valsts pētījumu programma “Enerģētika”

Latvijas Zinātnes padome 2018. gada 11. oktobrī izsludinājusi trīs valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklātu projektu pieteikumu konkursus, bet 2018. gada 12. oktobrī - vienu atklāta projektu pieteikumu konkursu:

 

1. Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars

2. Energoefektivitāte

3. Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus

4. Atjaunojamie un vietējie energoresursi

 

Lai iepazītos ar programmas konkursu mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, specifiskajiem kritērijiem, kā arī konkursa organizāciju, projektu pieteikumu noformēšanu  un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izmantošanu, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi š.g. 22. oktobrī organizēja semināru projektu iesniedzējiem par augstāk minētajiem projektu pieteikumu konkursiem.

Ar semināra materiāliem iespējams iepazīties ŠEIT.

 

Valsts pētījumu programma “Enerģētika” ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai enerģētikas nozarē ar mērķi veicināt tās attīstību. Programma apstiprināta ar Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 "Par valsts pētījumu programmu "Enerģētika"".

 

Zinātniskās darbības likums nosaka, ka valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību nosaka 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    02-11-2018