Valsts pētījumu programma “Enerģētika”

Valsts pētījumu programma “Enerģētika” ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai enerģētikas nozarē ar mērķi veicināt tās attīstību.

 

Zinātniskās darbības likums nosaka, ka valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību nosaka 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”.

Lapas informācija atjaunota:    12-09-2018