Dalība nozaru organizācijās

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Tūrisma organizācija (ANPTO)

2012.gada 31.maijā spēkā stājās likums "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu", ar ko tika denonsēti ANPTO statūti. Vienlaicīgi spēku zaudēja likums "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtiem".

Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome (PCTP)

Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome (PCTP) ir tūrisma nozares biznesa līderu forums, kurš apvieno pasaules ietekmīgākās tūrisma kompānijas un sniedz pārskatu par visiem ar nozari saistītajiem jautājumiem.

 

PCTP misijas pamatelementi ir sekmēt sabiedrības informētību par tūrisma nozīmīgumu, veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību, radot peļņu, kā arī pasargāt dabas, sociālo un kultūras vidi.

 

Vairāk informācijas: http://www.wttc.org/

Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO)

Starptautiskajā Elektrotehniskajā komisijā (IEC)

Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN)

Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejā (CENELEC)

Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojs (LVS) darbojas Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO), Starptautiskajā Elektrotehniskajā komisijā (IEC), Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejā (CENELEC).
Eiropas akreditācijas kooperācija (EA) Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija - SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” LatvijasNacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīgs biedrs un ir parakstījis EA Daudzpusējās atzīšanas līgumu kopš 2002.gada.

Eiropas Nacionālo metroloģijas institūtu sadarbības organizācijā (EURAMET)

Starptautiskās Reglamentētās metroloģijas organizācijā (OIML)

Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā (WELMEC)

Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija - SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Metroloģijas biroja (LATMB) pārstāv Latviju Eiropas Nacionālo metroloģijas institūtu sadarbības organizācijā – EURAMET, Starptautiskās Reglamentētās metroloģijas organizācijā – OIML, Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā – WELMEC. LATMB ir Starptautiskās svaru un mēru komitejas CIPM Savstarpējā atzīšanas līguma MRA parakstītājs.
Lapas informācija atjaunota:    27-05-2020