Starptautiskā sadarbība

Ņemot vērā starptautiskā mērogā Latvijas relatīvi nelielo ekonomiku un iekšējo tirgu, kā arī ierobežoto resursu nodrošinājumu, ilgtspējīgai Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtisku lomu ieņem ekonomiskā sadarbība ar citām valstīm. Tādējādi, jau kopš 1990.gadu sākuma, īstenojot pakāpeniskas reformas un attīstot sadarbību ar ārvalstu partneriem tiek sekmētas ārējās ekonomiskās attiecības un valsts integrācija starptautiskajā ekonomikā.

 

Šajā procesā zīmīga ir Latvijas uzņemšana Pasaules Tirdzniecības organizācijā 1999.gada 10.februārī, kā arī pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā, kļūstot ne vien par pilntiesīgu daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, bet arī par ES vienotā tirgus dalībnieci. Tomēr, neskatoties uz līdz šim sasniegto, un ņemot vērā notiekošos procesus kā mūsu valsts tā arī starptautiskajā ekonomikā, tiek turpināts darbs pie tirdzniecības barjeru samazināšanas citu valstu tirgos un ekonomisko attiecību padziļināšanas ar tām.

 

Lai sekmētu Latvijas preču un pakalpojumu eksportētāju starptautisko konkurētspēju, Ekonomikas ministrija slēdz Latvijas un trešo valstu divpusējos ekonomiskās sadarbības līgumus un nodrošina starpvaldību komisiju un apvienoto komiteju darbību.
 

Nozīmīgs solis Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības vides kvalitātes celšanai ir arī 2016.gada 11.maijā saņemtais Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) uzaicinājums kļūt par OECD dalībvalsti. OECD dalībvalsts statuss veicinās valsts atpazīstamību ārpus ES, kas padarīs Latviju vēl pievilcīgāku investīcijām, kā arī atvieglos uzņēmējiem pieeju kredītu tirgiem savu attīstības plānu un projektu īstenošanai.

Lapas informācija atjaunota:    16-05-2016