Vadlīnijas

Vadlīnijas par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā

 

Ievads
 

I. Uzraudzības efektivitāte

1. Iestādes stratēģija efektīvai uzraudzībai

2. Rezultatīvie rādītāji

3. Uz riska novērtējumu balstīta uzraudzība

4. Uz atbilstības panākšanu vērsta uzraudzības politika


II. Uz klientu orientēta darbība

1. Informācijas sniegšana un konsultēšana

1.1. Piemērojamo prasību skaidrošana un e-rīki

1.2. Īpašais piedāvājums jaunajiem uzņēmējiem

2. Uz pakalpojumu orientēta klientu apkalpošanas kultūra

3. Iestādes novērtējums (klientu apmierinātība)
 

Noslēgums

 

Vadlīnijas par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā (pilna dokumenta versija)

Lapas informācija atjaunota:    15-06-2017