Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas

2016

Eiropas Komisija ir atklājusi 2016.gada konkursu „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas” 

Eiropas Komisija katru gadu organizē konkursu ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus. 

 

Konkursam ir sešas kategorijas:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā iniciatīva, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “domā par mazajiem vispirms”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai – tiek novērtētas iniciatīvas, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.
  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība – tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

 

Konkursam ir divas atlases kārtas — vispirms nacionāla līmeņa atlases kārta (pieteikuma veidlapa), pēc tam - Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlas piecus uzvarētājus. Nacionālā līmeņa atlasi veic Ekonomikas ministrija.

 

Konkursā aicinātas piedalīties visas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī valsts un privātā sektora partnerības no ES valstīm, Īslandes, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas, kuru veiksmīgās iniciatīvas ir guvušas panākumus valsts, reģiona vai vietējā līmeņa ekonomikas uzlabošanā!

 

Nacionāla līmeņa atlases kārta

Nacionālajā līmenī pieteikumi tiek pieņemti līdz š.g. 20.jūnijam, sūtot to uz e-pastu Ilze.Lore@em.gov.lv.

Projektu vērtēšana nacionālajā atlasē notiek saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem atlases un atbilstības kritērijiem: oriģinalitāte un pamatojums, ietekme uz vietējo ekonomiku, vietējo ieinteresēto personu attiecību pilnveidošana un iespējas projekta īstenošanai citos Eiropas reģionos. Kandidātiem savos pieteikumos ir jāparāda, kā viņu projekti ir pakāpeniski veicinājuši uzņēmējdarbības aktivitāti un uzlabojuši reģiona ekonomiku divu gadu laikā pirms konkursa rīkošanas gada.

 

Nacionālā līmeņa atlasē pretendenti tiek vērtēti speciāli izveidotas žūrijas komisijas ietvaros, kuras pamatsastāvu veido Tautsaimniecības konsultatīvās padomes Mikro un mazo uzņēmumu komisijas locekļi, kas pārstāv gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas.

 

Atgādinām, ka 2015.gada konkursā Eiropas atzinību guva arī Latvija - TechHub Riga - bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi palīdzēt vietējiem jaunajiem uzņēmumiem pilnveidoties, kļūt labākiem un konkurētspējīgākiem. Nodibinājuma pasākumu auditoriju veido topošie uzņēmēji, studenti, jaunie uzņēmumi un investori. Tā ir platforma, kurā tehnoloģiju jaunizveidotāji var ātrāk uzsākt uzņēmējdarbību, attīstīt savu profesionālo tīklu, sadarboties un gūt patiesu prieku no padarītā!

 

Eiropas līmeņa atlase

 

Eiropas līmeņa atlase 2016. gadā notiks līdz š.g. septembrim, kuras ietvaros visu ES dalībvalstu pieteikumus izvērtēs augsta līmeņa žūrija, kuras sastāvā būs akadēmisko aprindu, uzņēmumu un to pārstāvošo organizāciju, Eiropas Komisijas un prezidējošās valsts augsta līmeņa pārstāvji. Tāpat Eiropas Komisija aicinās attiecīgā gada žūrijas galvenās balvas ieguvēju piedalīties nākošā gada konkursa žūrijas darbā.

 

Visi dalībnieki, ko attiecīgā valsts izvirzījusi Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursam, tiks aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā 2016.gada novembrī Slovākijā.

 

Papildu informācija Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm 

Eiropas konkursa nacionālais kontaktpunkts Latvijā:

Ilze Lore

Ekonomikas ministrija

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija

Tālr.: 67013099

E-pasts: Ilze.Lore@em.gov.lv 

 

Lapas informācija atjaunota:    11-05-2016