Uzņēmējdarbības vide

Saskaņā ar CSP 2013. gada datiem Latvijā bija 93775 ekonomiski aktīvie individuālie komersanti un komercsabiedrības (neskaitot zemnieku, zvejnieku saimniecības un pašnodarbinātās personas, kuras veic saimniecisko darbību), no kuriem 99,6% atbilda MVU kategorijai. 

Uzņēmumu iedalījums pēc to lieluma Latvijā ir sekojošs:

mikro uzņēmumi

86,2%

mazie uzņēmumi

11,1%

vidējie uzņēmumi

2,3%

lielie uzņēmumu

0.4%

Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktajai MVU definīcijai, uzņēmumu pieder pie atbilstošās uzņēmumu grupas, ja tas nepārsniedz divus no trim noteiktajiem kritērijiem:

Mikrouzņēmumi

Mazie uzņēmumi

Vidējie uzņēmumi

Darbinieku skaits

Gada apgrozījums

Gada bilances kopsumma

Darbinieku skaits 10 - 49

Gada apgrozījums

Gada bilances kopsumma

 

Darbinieku skaits 50 - 249

Gada apgrozījums

Gada bilances kopsumma

 

Būtisks ekonomisko aktivitāti raksturojošs rādītājs ir ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību (tai skaitā zemnieku, zvejnieku saimniecību un pašnodarbināto personu, kuras veic saimniecisko darbību) skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Latvijas rādītājs ir konstanti audzis pēdējo 10 gadu laikā no 17 – 2001. gadā līdz 78 – 2013. gadāi.

Latvijā MVU tāpat kā citur Eiropā veido lielu tautsaimniecības daļu un tiem ir nozīmīga loma iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas nolikumam, Ekonomikas ministrija izstrādā un īsteno politiku arī  mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu attīstības un konkurences veicināšanas jomās.

2014. – 2020.gadam Eiropas Savienības fondu aktivitāšu uzņēmējdarbības un energoefektivitātes veicināšanai ietvaros Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanai kopējais pieejamais finansējums ir 237.1 milj eiro.

Lapas informācija atjaunota:    30-11-2015