Investīcijas

Ekonomiskās situācijas stabilizēšanās pozitīvi ietekmēja investēšanas procesu Latvijā un tā atjaunošanās norit samērā strauji. 2012.gadā investīcijas pakalpojumu nozarēs pieauga par 16%, kas ir nedaudz straujāk nekā preču ražošanas nozarēs, ko lielā mērā ietekmēja apjomīgie ieguldījumi tirdzniecībā, transporta un uzglabāšanas nozarē, kā arī operācijās ar nekustāmo īpašumu. Savukārt  investīciju dinamika preču ražošanas nozarēs bija mērenākā nekā 2011.gadā (pieauga par 12,3%), bet apstrādes rūpniecībā 2012.gadā tika investēts par 6,8% mazāk nekā gadu iepriekš. Investīciju apjomu pieaugumu lielā mērā kavē kreditēšanas lēnā atjaunošanās. Gandrīz 40% no investīcijām veido ieguldījumi iekārtās un mašīnās.

Lapas informācija atjaunota:    12-06-2014