Enerģijas ietaupījumu katalogs

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Enerģijas ietaupījumu katalogu, lai atvieglotu energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu uzskaiti. Katalogs tika izstrādāts par paraugu ņemot Dānijas ietaupījumu katalogu „Standardværdikatalog for energibesparelser” (2014. gada augusta versija 3.1) un iesaistot nozares asociācijas, energoauditorus un citus sadarbības partnerus. Šobrīd ir publicētas kataloga apkures, karstā ūdens, ventilācijas, apgaismojuma un iekārtu sadaļas, kas var tikt papildinātas. Tāpat katalogs tiks papildināts ar automobiļu sadaļu. Enerģijas ietaupījumus no pasākumiem ir iespējams apskatīt, gan kompaktā veidā, mainot parametrus šūnās, kas ir iekrāsotas zilā krāsā, gan izvērstā veidā, lai labāk atrastu pasākumu ar vislielāko enerģijas ietaupījumu.

Lapas informācija atjaunota:    13-08-2015