Enerģētika

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai

 

Atjaunojamās enerģijas (turpmāk – AE) īpatsvars 2017. un 2018.gadā kopējā enerģijas gala patēriņā pieauga no 37,14% 2016.gadā uz 39,02% īpatsvaru 2017.gadā un 40,29% 2018. gadā, tādējādi sasniedzot Latvijai noteikto AE īpatsvara mērķi 2020.gadam – 40%. AE īpatsvara pieaugumu 2017. un 2018.gadā galvenokārt ietekmēja izmaiņas attiecībā uz degvielas obligātā piejaukuma prasībām un atjaunojamo energoresursu izmantošanas sekmēšana centralizētajā siltumapgādē un rūpniecības sektorā.

Lapas informācija atjaunota:    28-08-2020