Informācija tirgotājiem

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS TIRGOTĀJIEM
 
Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikts, ka brīvdienās un svētku dienās visos tirdzniecības centros, nodrošinot sociālās distancēšanās pasākumus, var darboties tikai pārtikas veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, higiēnas un saimniecības preču veikali, būvniecības un dārzkopības preču veikali, kā arī preses tirdzniecības vietas, vakcinācijas kabineti un ķīmiskās tīrītavas. Tāpat rīkojumā noteikts, ka tirgotājiem jānodrošina sociālās distancēšanās pasākumi tirdzniecības vietās atbilstoši ekonomikas ministra rīkojumam.
 
 
Izpildot Ministru kabineta uzdevumu, Covid-19 izplatības ierobežošanai ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens 2020.gada 20.martā izdevis Ekonomikas ministrijas rīkojumu Nr. 1-6.1/2020/51 "Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās", ar kuru tirgotājiem visiem Latvijā uzdots nodrošināt drošības pasākumus tirdzniecības vietās, noteikti precīzi kritēriji tirdzniecības centra definīcijai un uzlikts pienākums valsts un pašvaldības policijai veikt tirgotājiem noteikto prasību uzraudzību un kontroli tirdzniecības vietās un tirdzniecības organizēšanas vietās.
 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ietvaros tirdzniecības centrs ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2  vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

 

Tirgotājiem visiem Latvijā uzdots nodrošināt sekojošus drošības pasākumus tirdzniecības vietās:
 • tirgotājiem, t.sk. tirdzniecības centriem, tirgiem un ielu tirdzniecības organizēšanas vietām, redzamās vietās (vismaz pie kases vai pie ieejas tirdzniecības organizēšanas teritorijā) jāizvieto skaidri salasāma norāde apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja;
 • tirgotājiem ar tirdzniecības platību virs 100 m2 kases zonā jānodrošina divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm;
 • tirdzniecības centros regulāri, reizi 15 minūtēs, jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot pircējus lieki neuzkavēties tirdzniecības telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu. Komersants papildus var izvēlēties citas svešvalodas;
 • organizēt apmeklētāju plūsmas kontroli nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas ne vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 m2 no tirdzniecības zāles platības. Vienlaikus nodrošināt sociālās distancēšanās pasākumus pie tirdzniecības vietas ieejas (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan ārtelpām), novēršot cilvēku drūzmēšanos un nodrošinot 2 m distanci starp apmeklētājiem;
 • iespēju robežās jāīsteno arī citi pasākumi cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

 

Papildus aicinām tirgotājus iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!

 

Lai atbalstītu tirgotājus jauno prasību izpildē, esam sagatavojuši

PAZIŅOJUMA PIRCĒJIEM AUDIOFAILU.

Aicinām tirgotājus lejuplādēt un izmantot šo informāciju (bez maksas). Paziņojuma audiofaila izveidē izsakām pateicību SIA “Baltic Voice Over Agency” un personīgi Gundegai Zvērai.

 

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par PRASĪBĀM TIRGOTĀJU darbībai
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par TIRDZNIECĪBAS CENTRU darbību

 

 

IETEIKUMI TIRGOTĀJIEM TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI:
 • Pārtrauciet vērienīgas iepirkšanās akcijas kā, piemēram, Mamutu dienas vai Melnās piektdienas (tas neattiecas uz atsevišķām precēm, ko tirgotājs vai ražotājs piedāvā par akcijas cenu).
 • Atceliet visas aktivitātes, degustācijas un akciju piedāvājumus.
 • Rūpīgi sekojiet cenām, lai nepieļautu spekulatīvu cenu palielināšanu. Šobrīd ir sevišķi svarīgi paredzēt pēc iespējas vairāk atlaides, jo iedzīvotājiem krīzes rezultātā samazināsies ienākumi.
 • Veikala ekrānos, veikala radio un ar atbilstošiem uzrakstiem (piemēram, plakātiem, stendiem utt.) pastiprināti informējiet pircējus lieki neuzturēties tirdzniecības vietā, ievērot norādījumus par distances ievērošanu un citus ieteikumus.
 • Pēc iespējas organizējiet preču piegādi un preču izlikšanu plauktos laikā, kad ir mazāka pircēju plūsma.
 • Pēc iespējas veidojiet iepirkšanās stundas vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām laika posmā no plkst. 8:00-10:00.
 • Nosakiet pastiprinātus higiēnas pasākumus, tai skaitā biežākus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus beztaras produkcijas un kasu zonās.
 • Ja iespējams, ieviesiet veikalā vienas stundas pārtraukumu dienas vidū, lai varētu papildināt plauktus un veikt dezinfekcijas pasākumus.
 • Pēc iespējas organizējiet iepirkšanos ar iepirkšanās ratiņiem, kas palīdz fiziski ievērot lielāku distanci. Veiciet pastiprinātu groziņu un ratiņu tīrīšanu un dezinfekciju.
 • Iesaiņojiet nefasēto pārtiku, lai samazinātu infekcijas iespējas nokļūt uz tās.
 • Izvietojiet pie ieejas dezinfekcijas līdzekļus vai citus personīgās higiēnas līdzekļus roku tīrībai vismaz ar 60% spirta un/vai vienreizējos cimdus.
 • Nodrošiniet lielāku distanci starp pircējiem kasu zonā (piemēram, atverot katru otro kasi, vai nodrošinot lielāku strādājošo kasu skaitu atbilstoši konkrētās tirdzniecības vietas iespējām, lai neveidotu klientu drūzmēšanos kasu zonā).
 • Pēc iespējas iezīmējiet pircēju rindas gaidīšanas vietas (līdzīgi, kā tas ir finanšu iestādēs), norādot distanci starp cilvēkiem, tam izmantojot dzeltenas uzlīmētas līnijas.
 • Naudu un norēķinu kartes nenododiet no rokas rokās, iedrošiniet izmantot norēķinu vietu.
 • Nosakiet karantīnu darbiniekiem, kas atgriezušies no apdraudētajām valstīm.
 • Pēc iespējas ieviesiet attālināto darbu.
 • Nodrošiniet pārdevējiem iespēju biežāk un/vai dezinficēt nomazgāt rokas.
 • Rūpējieties par darbinieku imunitātes uzlabošanu, pēc iespējas nodrošinot  bezmaksas ingveru, citronu, medu vai citus veselību stiprinošus produktus.
 • Nodrošiniet darba vietas ar termometru darbinieku veselības stāvokļa kontrolēšanai.
 • Lūdziet veselajiem cilvēkiem sniegt palīdzību saslimušajiem līdzcilvēkiem pārtikas un medikamentu iegādē. Ja iespējams, e-veselības vidē norādiet, ka recepšu medikamentus izņems cita persona (kura to var darīt, ierodoties aptiekā ar e-receptes numuru un personu apliecinošu dokumentu).
 • Iespēju robežās veiciniet e-veikalu izmantošanu un preču piegādes uz mājām.

 

IETEIKUMI PIRCĒJIEM:
 • Ejiet uz veikalu vai aptieku tikai tad, ja jūtaties vesels.
 • Ejiet uz veikalu un aptieku tikai pēc būtiskām precēm. Nedoties uz veikalu vai aptieku pēc nebūtiskām lietām, maksimāli ievērojot “paliec mājās” principu, rūpējoties par savu un pārējo Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību.
 • Uz veikalu vai aptieku sūtiet tikai vienu no ģimenes locekļiem.
 • Ja esat vesels, palīdziet citiem līdzcilvēkiem (ar pārtikas un medikamentu iegādi draugiem, radiniekiem un kaimiņiem - īpaši vecāka gadagājuma ļaudīm un māmiņām ar bērniem).
 • Sastādiet iepirkumu sarakstu, tādejādi samazinot uzkavēšanās laiku veikalā un iespēju inficēties.
 • Ievērojiet elementāru roku higiēnu, iepērkoties dezinficējiet rokas vai izmantot cimdus.
 • Ja veikalā redzat drūzmēšanos un pūli, nāciet nedaudz vēlāk. Neapmeklējiet veikalu iepirkšanās “sastrēgumstundās”, kad parasti ir liels pircēju pieplūdums.
 • Samaziniet tiešu kontaktu ar citiem cilvēkiem, tajā skaitā, sasveicinoties neizmantojiet rokas spiedienu vai apkampienus.
 • Ievērojiet distanci no citiem cilvēkiem (vēlams ap 2 m, bet ne mazāk par 1 m).
 • Ņemiet rokās tikai to preci, ko nolēmāt iegādāties. “Neapskatiet” produktus ar tausti.
 • Veidojiet zāļu uzkrājumus apdomīgi, ņemot vērā, ka medikamentiem ir stingri noteikts derīguma termiņš, pēc kura to lietošana ir bīstama.
 • Nebaidieties aicināt citus cilvēkus, neklepot un nešķaudīt citu cilvēku un pārtikas virzienā. Aiciniet klepot vai šķaudīt, aizsedzot seju, saliektā rokas elkonī vai izmantot vienreiz lietojamo salveti.
Lapas informācija atjaunota:    02-04-2020