Drukāt

Darbinieku kontakti

Ja meklējiet konkrētu personu, ierakstiet meklētājā personas vārdu un uzvārdu.
Ja vēlaties sazināties ar konkrētas struktūrvienības darbiniekiem, izvēlieties attiecīgo struktūrvienību un meklētājs Jums piedāvās visu darbinieku kontaktinformāciju.

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets E-pasts
Vadība
Ministrs Arvils Ašeradens 67013101 408A
Valsts sekretārs Ēriks Eglītis 67013105 508A
Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko 67013167 509
Valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks 67013234 543
Valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa 67013102 510
Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis 67013031 420
Ministra biroja vadītāja Ginta Ozola 67013017 408B
Parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks 67013029 408B
Administrācijas vadītāja Ieva Jaunzeme 67013178 511
Ministra padomniece komunikācijas jautājumos Agita Baltbārde 67013284 408B
Ministra padomnieks Vilnis Ķirsis 67013013 404
Valsts sekretāra sekretāre Dace Lagzdiņa 67013195 508
Eksperte plānošanas jautājumos Zane Uzuliņa 67013097 539
Analītikas dienests
Analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle 67013104 409
Dienesta vadītājas vietnieks Jānis Salmiņš 67013112 413
Vecākais analītiķis Oļegs Barānovs 67013118 440
Referents (jaunākais ekonomists) Toms Buls 67013213 415
Referents (jaunākais ekonomists) Kristaps Elvis 67013290 410
Analītiķis Edmunds Gergelevičs 67013119 410
Vecākais ekonomists Česlavs Gržibovskis 67013258 415
Ekonomists Ludis Neiders 67013115 410
Vecākais ekonomists Normunds Ozols 67013068 411
Ekonomiste Agnese Rožkalne 67013117 415
Analītiķe Irīna Skribāne 67013224 410
Vecākā eksperte Vita Skuja 67013289 411
Analītiķe Ieva Šnīdere 67013227 410
Vecākā referente Laura Stelmaka-Leja 67013293 411
Ekonomists Jānis Ušpelis 67013164 411
Būvniecības politikas departaments
Departamenta direktore Olga Feldmane 67013257 429
Departamenta direktores vietniece Ilze Beināre 67013174 428
Departamenta direktores vietnieks Andris Lazarevs 67013035 424
Vecākā referente Evija Avota 67013262 422
Vecākā referente Elga Bučinska 67013032 422
Vecākais referents Andris Mālnieks 67013086 422
Vecāka eksperte Inese Rostoka 67013276 423
Vecākā eksperte Marta Smilga 67013049 423
Vecākais eksperts Gusts Sproģis 67013113 423
Vecākā eksperte Marija Vīksna 67013140 421
Dokumentu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Inguna Dravniece 67013190 513
Nodaļas vadītājas vietniece Rināta Šuste 67013245 513
Lietvede Karīna Kampāne 67013034 513
Lietvede Dana Priedīte 67013136 513
Arhivāre Ņina Rudzīte 67013081 Arhīvs
Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa
Nodaļas vadītāja Līva Immermane 67013131 532
Vecākā eksperte Inese Bērziņa 67013240 532
Vecākā eksperte Evelīna Brikmane 67013241 533
Vecākais eksperts Dainis Selickis 67013161 533
Vecākais eksperts Kristaps Zvaigznītis 67013171 533
Enerģētikas politikas administrēšanas departaments
Departamenta direktors Kārlis Piģēns 67013133 526
Departamenta direktora vietniece Ingūna Draudiņa 67013142 526
Vecākā referente Ina Freimane 67013229 522
Vecākā referente Ilze Grīnberga 67013231 523
Vecākā eksperte Zane Gulbe 67013126 523
Vecākā referente Inga Lāce 67013116 522
Vecākais eksperts Roberts Meijers 67013176 523
Juriskonsults Jānis Radziņš 67013047 523
Vecākā referente Gunta Rēpele 67013033 522
Juriskonsults Ingars Sils 67013036 522
Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments
Departamenta direktors Edijs Šaicāns 67013143 531
Departamenta direktora vietniece Līga Rozentāle 67013046 531
Vecākā eksperte Ance Ansone 67013001 520
Vecākā eksperte Daira Armane 67013069 520
Vecākais eksperts Dainis Dravnieks 67013128 524
Vecākais eksperts Andrievs Jakovels 67013048 520
Vecākā eksperte Inese Karpoviča 67013192 520
Vecākais eksperts Rihards Rušenieks 67013066 522
Vecākā eksperte Zanda Sproģe 67013024 524
Vecākais eksperts Aleksandrs Vlads 67013132 520
Eksperte Madara Zvirgzdiņa 67013173 10-4
ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments
Departamenta direktore Lita Stauvere 67013008 618
Departamenta direktores vietnieks Jānis Zakovics 67013067 614
Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa
Departamenta direktores vietniece - nodaļas vadītāja Dace Klinsone 67013096 619
Nodaļas vadītājas vietniece Agnese Jaunzeme 67013235 619
Vecākais referents Andris Čegodajevs 67013202 617
Vecākā eksperte Ruzanna Grigorjana 67013071 620
Vecākā referente Liene Guseva 67013004 617
Vecākā referente Darja Koļesņika 67013221 620
ES lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Rone 67013265 418
Specializētais atašejs - nozares padomnieks Rinalds Celmiņš 003222383156
Specializētā atašeja - nozares padomniece Linda Duntava 003222383114
Vecākais referents Olafs Grigus 67013114 418
Specializētā atašeja - nozares padomniece Inga Iļjina 003222383157
Vecākais referents Arsenijs Mihejevs 67013110 418
Specializētā atašeja - nozares padomniece Skaidrīte Rancāne-Slavinska 0033153645405
ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļa
Vecākā referente Karīna Kozireva 67013075 606
Vecākais referents Viktors Laizāns 67013145 606
Nodaļas vadītāja Jolanta Reinsone 67013238 606
Iekšējā audita nodaļa
Nodaļas vadītājs Kaspars Dukaļskis 67013094 412
Auditore Anita Pušpure 67013120 414
Auditore Vija Zīlīte 67013051 414
Auditore Liene Žvirble 67013166 414
Iekšējā tirgus departaments
Departamenta direktore Inga Apsīte 67013106 610
Departamenta direktores vietnieks Intars Eglītis 67013236 610
Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļa
Nodaļas vadītājs Didzis Brūklītis 67013274 611
Nodaļas vadītāja vietniece Dana Vaivare 67013107 612
Juriskonsults Juris Bulāns 67013156 608
Vecākā eksperte Kristīne Grabe 67013014 608
Juriskonsulte Evita Kudure 67013179 612
Vecākais referents Arnis Latišenko 67013230 608
Vecākā referente Arta Šmukste 67013263 611
Atbilstības novērtēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Valdis Lipskis 67013292 607
Nodaļas vadītāja vietnieks Normunds Freibergs 67013268 607
Vecākais referents Uldis Pārups 67013025 607
Vecākā referente Anda Stiebre 67013019 607
Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departaments
Departamenta direktors Andrejs Apaņuks 67013009 10-3
Departamenta direktora vietniece Baiba Logina 67013095 10-2
Vecākā eksperte Līga Dreijalte 67013273 10-4
Vecākā eksperte Ieva Kārkliņa 67013214 20-4
Vecākā referente Baiba Mežale 67013012 10-4
Vecākā eksperte Inguna Ozoliņa 67013175 20-4
Vecākā eksperte Andžela Pētersone 67013170 20-4
Vecākais eksperts Mikus Ramanis 67013149 10-2
Vecākā eksperte Helēna Rimša 67013244 10-3
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītājs Artūrs Krusts 67013189 644
Nodaļas vadītāja vietnieks - Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Andriāns Jankovskis 67013246 613
Informācijas sistēmu administrators Jevgenijs Ansbergs 67013247 616
Informācijas sistēmu administrators Raitis Eihvalds 67013251 616
Vecākais datortīkla administrators Mārtiņš Jānis Tenisons 67013187 643
Projektu vadītājs Andors Miltiņš 67013188 644
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Vladislavs Šatrovskis 67013294 613
Datorsistēmu tehniķis Ģirts Zeltiņš 67013185 436
Informācijas sistēmu drošības administrators Jānis Zoldners 67013215 616
Juridiskais departaments
Departamenta direktors Kaspars Lore 67013207 540
Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs Haralds Skarbnieks 67013226 521A
Nodaļas vadītāja vietnieks Rolands Vītiņš 67013180 521A
Vecākais referents Sergejs Griškevičs 67013248 521
Vecākā referente Barbara Sūniņa 67013042 521
Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Kaļupniece 67013204 541
Nodaļas vadītājas vietniece Žanna Levina 67013269 541
Vecākā referente Ilāna Garbere-Bule 67013103 517
Vecākā eksperte Rūta Mikāla 67013090 517
Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Marina Podvinska 67013080 542
Vecākais eksperts Alvis Bernāns 67013147 640
Eksperte Vita Reitere 67013087 640
Mājokļu politikas departaments
Departamenta direktors Mārtiņš Auders 67013287 419
Departamenta direktora vietniece Dace Vītola 67013041 419
Vecākā referente Baiba Cīrule 67013252 421
Vecākā referente Patricija Dilāne 67013030 417
Vecākais referents Edgars Garkājis 67013084 417
Referente Rūta Mājeniece 67013045 417
Vecākā referente Madara Možeika 67013038 421
Vecākā referente Zane Stuķēna 67013242 421
Nozaru politikas departaments
Departamenta direktors Gatis Silovs 67013209 622
Departamenta direktora vietniece Evita Feldberga 67013023 621
Juriskonsulte Krista Brača 67013162 623
Vecākais eksperts Aigars Lazdiņš 67013186 621
Vecākā referente Madara Lūka 67013256 623
Vecākā eksperte Ieva Pļaviņa 67013021 638
Vecākā eksperte Ilze Raudiņa 67013043 638
Vecākā eksperte Una Rogule-Lazdiņa 67013002 623
Vecākā eksperte Anita Zimele 67013026 638
Personāla vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ieva Zaharāne 67013183 439
Nodaļas vadītājas vietniece Inese Patmalniece 67013125 438
Personāla speciāliste Zaiga Muižniece 67013184 438
Personāla speciāliste Māra Saulīte 67013100 120
Personāla speciāliste Evija Ūpe 67013159 437
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja Evita Urpena 67013193 518
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Alkšere 67013233 518
Sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Rubesa-Voravko 67013196 518
Stratēģiskās komunikācijas eksperte Margrieta Ulmane 67013122 504
Stratēģiskās un finanšu vadības departaments
Departamenta direktore Irēna Bērziņa 67013216 514A
Grāmatvedības nodaļa
Nodaļas vadītāja Geņa Dreimane 67013181 537
Nodaļas vadītājas vietniece Inga Anģēna 67013085 519
Grāmatvede Ilona Bērziņa 67013280 515
Vecākā grāmatvede Līga Jakobsone 67013182 519
Vecākā grāmatvede Inguna Rošāne 67013070 519
Vecākā grāmatvede Ineta Šlesere-Šlosere 67013267 519
Vecākā grāmatvede Dzintra Tamme 67013283 515
Finanšu plānošanas un stratēģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja - departamenta direktores vietniece Danute Jasjko 67013121 514
Vecākā eksperte Rita Elksniņa 67013154 516
Vecākais referents Juris Vilnis 67013124 516
Referente Marija Zeida 67013010 514A
Administratīvā nodaļa
Nodaļas vadītāja Antra Ripa 67013055 416
Speciāliste Edīte Kleina 67013111 416
Referente Gaļina Suslova 67013212 434
Referente Ilze Ūdre 67013153 416
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Departamenta direktors Kristaps Soms 67013299 622
Departamenta direktora vietniece Kristīne Kapusta 67013232 635
Uzņēmējdarbības vides nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Baltābola 67013271 637
Nodaļas vadītājas vietniece Agnese Šķēle 67013228 636
Vecākā eksperte Ligita Bauze 67013059 637
Vecākais eksperts Māris Jurušs 67013044 637
Vecākā referente Sigita Siliņa 67013027 636
Vecākā eksperte Ilze Vanka-Krilovska 67013064 627
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Madara Ambrēna 67013061 630
Vecākā eksperte Liene Bergholde 67013203 628
Vecākā eksperte Agita Fernāte 67013203 628
Vecākais eksperts Edgars Ozoliņš-Ozols 67013011 628
Vecākā eksperte Elīna Pētersone 67013003 627
Vecākā eksperte Evita Valgača 67013298 627