Drukāt

Darbinieku kontakti

Ja meklējiet konkrētu personu, ierakstiet meklētājā personas vārdu un uzvārdu.
Ja vēlaties sazināties ar konkrētas struktūrvienības darbiniekiem, izvēlieties attiecīgo struktūrvienību un meklētājs Jums piedāvās visu darbinieku kontaktinformāciju.

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets E-pasts
Vadība
Ministrs Arvils Ašeradens 67013101 408A
Valsts sekretārs Juris Stinka 67013105 508A
Administrācijas vadītāja Ieva Jaunzeme 67013178 511
Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko 67013167 509
Valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks 67013234 543
Valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa 67013102 510
Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis 67013031 420
Ministra biroja vadītāja Ginta Ozola 67013017 408B
Parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis 67013016
Ministra padomniece komunikācijas jautājumos Agita Baltbārde 67013284 408B
Ministra padomnieks rīcībpolitiku ieviešanas jautājumos Kaspars Bērziņš 67013091 408B
Referente Elīna Brangule 67013109 408
Valsts sekretāra sekretāre Dace Freimane 67013195 508
Eksperte plānošanas jautājumos Zane Uzuliņa 67013097 539
Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments
Departamenta direktors Dzintars Kauliņš 67013263 526
Departamenta direktora vietnieks Andrejs Apaņuks 67013009 533
Juriskonsults Haralds Skarbnieks 67013226 10-2
Atjaunojamo energoresursu nodaļa
Nodaļas vadītājs Roberts Meijers 67013176 10-3
Vecākā referente Ingūna Draudiņa 67013142 10-4
Vecākā referente Līga Dreijalte 67013273 10-4
Vecākais referents Mikus Ramanis 67013149 10-2
Energoefektivitātes nodaļa
Nodaļas vadītāja Andžela Pētersone 67013170 533
Nodaļas vadītājas vietniece Vera Suzdaļenko 67013260 533
Vecākā referente Ilze Grīnberga 67013231 523
Vecākā referente Ieva Kārkliņa 67013214 523
Vecākā referente Inguna Ozoliņa 67013175 523
ES fondu nodaļa
Nodaļas vadītāja Anda Lagzdiņa 67013161 635
Vecākā eksperte Inese Bērziņa 67013240 635
vecākā eksperte Līva Immermane 67013131 20-4
Vecākā eksperte Iveta Muceniece 67013171 636
Vecākais eksperts Kristaps Zvaigznītis 67013171 20-4
Būvniecības politikas departaments
Vecākā referente Evija Avota 67013262 422
Vecākā referente Elga Bučinska 67013032 422
Juriskonsulte Kristīne Fomina 67013148 421
Vecākā eksperte Brigita Ķirule-Vīksne 67013051 423
Juriskonsults Andris Lazarevs 67013035 422
Vecākais referents Andris Mālnieks 67013086 422
Vecāka eksperte Inese Rostoka 67013276 421
Vecākā referente Santa Soida 67013034 428
Vecākā eksperte Marija Vīksna 67013140 423
Dokumentu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Inguna Dravniece 67013190 513
Nodaļas vadītājas vietniece Daiga Burkevice 67013191 513
Lietvede Ēstere Atvara 67013115 513
Lietvede Sandra Ose 67013136 513
Arhivāre Ņina Rudzīte 67013081 Arhīvs
Lietvede Inese Vanaga 67013245 513
Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments
Departamenta direktore Olga Bogdanova 67013113 531
Departamenta direktores vietnieks Gunārs Valdmanis 67013194 520
Nodaļas vadītāja-Departamenta direktores vietniece Marija Zjurikova 67013248 520
Licenču un naftas rezervju pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja Sintija Strautiņa 67013087 524
Nodaļas vadītājas vietniece Zanda Sproģe 67013024 642
Vecākā referente Inga Lāce 67013116 642
Vecākā referente Kristīne Liepiņa 67013294 524
Gāzes tirgus un infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājs Kārlis Piģēns 67013133 522
Nodaļas vadītāja vietnieks Ingars Sils 67013036 532
Vecākais referents Maksims Feofilovs 67013001 520
Referente Gunta Rēpele 67013033 522
Vecākais referents Rihards Rušenieks 67013066 522
Elektroenerģijas tirgus un infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājas vietniece Līga Rozentāle 67013046 520
Vecākais referents Dainis Dravnieks 67013128 522
Vecākā referente Ina Freimane 67013229 524
Vecākā referente Madara Zvirgzdiņa 67013173 520
ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments
Departamenta direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika 67013064 614
Departamenta direktores vietniece Lita Stauvere 67013008 618
Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja - departamenta direktora vietniece Dace Klinsone 67013096 619
Vecākā referente Ruzanna Grigorjana 67013071 620
Vecākā referente Liene Guseva 67013004 617
Vecākā referente Agnese Jaunzeme 67013235 619
Vecākā referente Darja Koļesņika 67013221 620
Vecākā eksperte Dace Šikova 67013202 617
ES lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Rone 67013265 418
Specializētais atašejs - nozares padomnieks Rinalds Celmiņš 003222383156
Specializētā atašeja - nozares padomniece Inga Iļjina 003222383157
Vecākā referente Inese Karpoviča 67013192 418
Vecākā referente Aneta Strautmane 67013114 418
Vecākā referente Kristīne Tālberga 67013120 418
Specializētā atašeja - nozares padomniece Anna Upena 003222383114
ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Zakovics 67013067 606
Vecākā referente Ketija Grīnvalde 67013197 606
Vecākā referente Līva Jankaite 67013075 606
Vecākais referents Viktors Laizāns 67013145 606
Iekšējā audita nodaļa
Nodaļas vadītājs Kaspars Dukaļskis 67013094 415
Nodaļas vadītāja vietniece Kristīne Greitāne 67013076 412
Auditore Rigonda Kaiko 67013090 414
Auditore Laima Zeimule-Priževoite 67013223 412
Risku vadības speciāliste Liene Žvirble 67013166 414
Iekšējā tirgus departaments
Departamenta direktore Inga Apsīte 67013106 610
Departamenta direktores vietnieks Intars Eglītis 67013236 610
Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļa
Departamenta direktores vietniece-nodaļas vadītāja Linda Duntava 67013132 608
Nodaļas vadītājas vietniece Līga Kauliņa 67013213 611
Juriskonsults Didzis Brūklītis 67013274 611
Juriskosulte Evita Kudure 67013179 608
Vecākais referents Arnis Latišenko 67013230 608
Vecākā referente Dana Ločmele 67013107 612
Juriskonsulte Maija Ziediņa-Brigmane 67013156 608
Atbilstības novērtēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Edijs Šaicāns 67013143 609
Vecākais referents Normunds Freibergs 67013268 607
Vecākais referents Valdis Lipskis 67013292 607
Vecākā referente Anda Stiebre 67013019 607
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītājs Artūrs Krusts 67013189 643A
Nodaļas vadītāja vietnieks Egons Strazdiņš 67013188 334
Informācijas sistēmu administrators Vladimirs Biļinkins 67013185 643
Informācijas sistēmu administrators Raitis Eihvalds 67013251 616
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Andriāns Jankovskis 67013246 613
Vecākais datortīkla administrators Aleksejs Ševčenko 67013187 616
Datorsistēmu tehniķis Ģirts Zeltiņš 67013185 616
Informācijas sistēmu drošības administrators Jānis Zoldners 67013215 616
Inovācijas departaments
Departamenta direktore Skaidrīte Rancāne-Slavinska 67013295 629
Departamenta direktores vietnieks Gatis Silovs 67013209 627
Inovācijas politikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Mārtiņš Jansons 67013057 628
Nodaļas vadītāja vietniece Līga Mičule 67013093 628
Vecākais eksperts Māris Ēlerts 67013244 627
Juriste Santa Kalnmale 67013022 626
Vecākais eksperts Reinis Lasmanis 67013225 637
Vecākā eksperte Una Rogule-Lazdiņa 67013002 637
Vecākais referents Jānis Siliņš 67013005 628
Vecākais eksperts Modris Supe 67013286 626
Kompetences centru nodaļa
Vecākā eksperte Ilze Raudiņa 67013043 627
Vecākā eksperte Anita Zimele 67013021 627
Juridiskais departaments
Departamenta direktors Kaspars Lore 67013207 540
Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājas vietniece Marina Podvinska 67013080 521A
Vecākā referente Evija Lāce 67013290 521
Vecākā referente Barbara Sūniņa 67013042 521
Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Kaļupniece 67013204 541
Nodaļas vadītājas vietniece Žanna Levina 67013269 541
Vecākā referente Sandra Galilejeva 67013249 517
Vecākā eksperte Antra Ripa 67013158 517
Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Spaliņa 67013110 542
Eksperte Jana Sviderska 67013162 644
Eksperte Inese Zelča 67013163 644
Mājokļu politikas departaments
Departamenta direktors Mārtiņš Auders 67013287 419
Departamenta direktora vietniece Dace Vītola 67013041 419
Vecākā referente Baiba Cīrule 67013252 421
Vecākais referents Edgars Garkājis 67013084 417
Referente Rūta Mājeniece 67013045 417
Vecākā referente Madara Možeika 67013038 421
Vecākā referente Patricija Ozoliņa 67013030 417
Vecākā referente Zane Zaļaiskalne 67013242 421
Personāla vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ieva Zaharāne 67013183 439
Nodaļas vadītājas vietniece Inese Patmalniece 67013125 438
Personāla speciāliste Ingrīda Lapiņa 67013241 438
Personāla speciāliste Zaiga Muižniece 67013184 438
Vecākā referente Māra Saulīte 67013159 436
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja Evita Urpena 67013193 518
Sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Rubesa-Voravko 67013193 518
Stratēģiskās komunikācijas eksperte Margrieta Ulmane 67013122 504
Mājas lapas administrators Intars Zaķis 67013233 518
Stratēģiskās un finanšu vadības departaments
Departamenta direktore Irēna Bērziņa 67013216 514A
Grāmatvedības nodaļa
Nodaļas vadītāja Geņa Dreimane 67013181 537
Nodaļas vadītājas vietniece Ineta Jansone 67013155 519
Vecākā grāmatvede Inga Anģēna 67013085 519
Grāmatvede Ilona Bērziņa 67013280 515
Vecākā grāmatvede Līga Jakobsone 67013182 519
Vecākā grāmatvede Ingūna Rošāne 67013070 519
Vecākā grāmatvede Dzintra Tamme 67013283 515
Finanšu plānošanas un stratēģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja - departamenta direktores vietniece Renāte Miļevska 67013180 514
Nodaļas vadītājas vietniece Danute Jasjko 67013121 514
Vecākā eksperte Rita Elksniņa 67013154 516
Vecākais referents Juris Vilnis 67013124 516
Referente Marija Zeida 67013216 514A
Administratīvā nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Zeltiņa 67013055 416
Referente Gaļina Suslova 67013212 434
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments
Departamenta direktors Jānis Salmiņš 67013112 413
Departamenta direktora vietnieks Oļegs Barānovs 67013118 440
Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Normunds Ozols 67013068 411
Vecākais eksperts Edmunds Gergelevičs 67013119 410
Eksperte Gunta Piņķe 67013224 410
Vecākā eksperte Vita Skuja 67013289 411
Vecākā referente Ieva Šnīdere 67013224 410
Vecākā referente Laura Stelmaka-Leja 67013293 411
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Česlavs Gržibovskis 67013258 409
Nodaļas vadītāja vietnieks Ludis Neiders 67013119 410
Vecākā referente Ruta Rimša 67013258 409
Vecākā referente Agnese Rožkalne 67013117 409
Referente Irīna Skribāne 67013119 410
Vecākais eksperts Jānis Ušpelis 67013164 411
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Departamenta direktors Kristaps Soms 67013299 622
Departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības fondu jautājumos Ilze Eberharde 67013219 640
Departamenta direktora vietniece Ilze Lore 67013099 621
Ārvalstu invest. piesaistes, tūrisma un eksporta veic. nod.
Nodaļas vadītāja Elīna Branta 67013007 638
Nodaļas vadītājas vietniece Madara Ambrēna 67013061 625
Vecākais referents Aldis Bukšs 67013272 624
Vecākā eksperte Evita Feldberga 67013023 624
Juriste Liene Jenerte 67013059 625
Vecākais referents Mārtiņš Kokalis 67013217 624
Vecākā referente Madara Lūka 67013256 624
Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Baltābola 67013271 623
Nodaļas vadītājas vietniece Agnese Šķēle 67013228 638
Vecākā eksperte Madara Dambe-Krastkalne 67013206 623
Vecākais eksperts Māris Jurušs 67013044 640
Vecākā eksperte Linda Kuzika 67013238 638
Vecākā eksperte Agita Nicmane 67013203 623
Vecākais referents Andis Rožkalns 67013146 638
Vecākā eksperte Dita Tetere 67013011 621