Drukāt

Darbinieku kontakti

Ja meklējiet konkrētu personu, ierakstiet meklētājā personas vārdu un uzvārdu.
Ja vēlaties sazināties ar konkrētas struktūrvienības darbiniekiem, izvēlieties attiecīgo struktūrvienību un meklētājs Jums piedāvās visu darbinieku kontaktinformāciju.

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets E-pasts
Ministrs
Ministrs Jānis Vitenbergs 67013101 408A
Ministra birojs
Ministra biroja vadītāja Ginta Ozola 67013017 408B
Parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis 67013091 409
Ministra padomnieks ekonomikas jautājumos Artis Grinbergs 67013087 408B
Ministra padomniece juridiskajos jautājumos Agnese Strode 67013013 404
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Vineta Vilistere-Lāce 67013284 408B
Ministra ārštata padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos Kristaps Klauss 29473857
Ministra ārštata padomnieks stratēģiskās attīstības jautājumos Valters Grīnvalds 29337924
Ministra palīgs Elīna Kehre 67013101 408
Ministra ārštata padomnieks IT un inovācijas jautājumos Artūrs Lazdekalns 29103249
Ministra ārštata padomnieks ostu pārvaldības jautājumos Salvis Petriks 26481847 408B
Administratīvā vadība
Valsts sekretārs Edmunds Valantis 67013031 508A
Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko 67013167 509
Valsts sekretāra vietniece Ilze Beināre 67013174 428
Valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš 67013234 543
Valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa 67013102 510
Administratīvā sekretāre - referente Dace Freimane 67013195 508
Eksperte plānošanas jautājumos Zane Uzuliņa 67013097 539
Analītikas dienests
Dienesta vadītājs Jānis Salmiņš 67013112 413
Vecākais analītiķis Oļegs Barānovs 67013118 440
Referents (jaunākais ekonomists) Toms Buls 67013213 415
Analītiķis Edmunds Gergelevičs 67013119 410
Vecākais ekonomists Česlavs Gržibovskis 67013258 415
Ekonomists Ludis Neiders 67013115 410
Vecākais ekonomists Normunds Ozols 67013068 411
Ekonomiste Agnese Rožkalne 67013117 415
Analītiķe Irīna Skribāne 67013224 410
Analītiķe Vita Skuja 67013289 411
Analītiķe Ieva Šnīdere 67013227 410
Analītiķe Laura Stelmaka-Leja 67013293 411
Ekonomists Jānis Ušpelis 67013164 411
Būvniecības politikas departaments
Departamenta direktore Olga Feldmane 67013257 429
Departamenta direktores vietnieks Andris Lazarevs 67013035 424
Vecākā referente Evija Avota 67013262 422
Vecākā referente Elga Bučinska 67013032 422
Referente Dace Lagzdiņa 67013155 421
Vecākais referents Andris Mālnieks 67013086 422
Vecākais eksperts Ints Pīrāgs 67013120 423
Vecāka eksperte Inese Rostoka 67013276 421
Vecākais eksperts Gusts Sproģis 67013113 423
Vecākā eksperte Marija Vīksna 67013140 422
Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa
Nodaļas vadītāja Evita Valgača 67013298 532
Vecākā eksperte Dace Beļajeva 67013107 533
Vecākā eksperte Inese Bērziņa 67013240 532
Vecākā eksperte Līna Kundziņa 67013171 533
Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments
Departamenta direktors Edijs Šaicāns 67013143 531
Departamenta direktora vietniece Līga Rozentāle 67013046 531
Departamenta direktora vietniece Marija Zjurikova 67013242 522
Vecākā eksperte Daira Armane 67013069 520
Vecākā eksperte Inese Karpoviča 67013192 520
Vecākā referente Kristīne Liepiņa 67013095 524
Vecākais eksperts Jānis Rozītis 67013272 522
Vecākā eksperte Madara Zvirgzdiņa 67013173 520
Energoefektivitātes un krīzes vadības departaments
Departamenta direktore Zane Gulbe 67013126 526
Departamenta direktores vietniece Ingūna Draudiņa 67013142 526
Vecākais eksperts Dainis Dravnieks 67013128 524
Vecākā eksperte Ilāna Garbere-Bule 67013103 523
Vecākā eksperte Elīna Sergejeva 67013229 523
Vecākā eksperte Kristīne Strode 67013012 523
Vecākais eksperts Aleksandrs Vlads 67013132 524
ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments
Departamenta direktore Lita Stauvere 67013008 618
Departamenta direktores vietnieks Jānis Zakovics 67013067 614
Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa
Departamenta direktores vietniece - nodaļas vadītāja Dace Klinsone 67013096 619
Nodaļas vadītājas vietniece Agnese Jaunzeme 67013235 619
Vecākā eksperte Ruzanna Grigorjana 67013071 620
Vecākā referente Liene Guseva 67013004 617
Vecākais referents Andris Indriksons 67013202 617
Vecākā referente Jana Vanaga-Medjānova 67013221 620
ES lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Rone 67013265 418
Specializētais atašejs - nozares padomnieks Rinalds Celmiņš 003222383156
Specializētā atašeja - nozares padomniece Linda Duntava 003222383114
Vecākais referents Olafs Grigus 67013114 418
Specializētā atašeja - nozares padomniece Inga Iļjina 003222383157
Vecākā referente Elizabete Marija Režā 67013147 418
Specializētā atašeja - nozares padomniece Skaidrīte Rancāne-Slavinska 0033153645405
Vecākā referente Aneta Strautmane 67013232 418
ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļa
Nodaļas vadītāja Jolanta Reinsone 67013238 606
Vecākā referente Karīna Kozireva 67013075 606
Vecākā referente Sigita Krastiņa 67013161 606
Vecākā referente Anna Rozentālberga 67013290 606
Iekšējā audita nodaļa
Nodaļas vadītājs Kaspars Dukaļskis 67013094 412
Auditore Ligita Bauze 67013252 414
Auditore Vija Zīlīte 67013051 414
Auditore Liene Žvirble 67013166 414
Iekšējā tirgus departaments
Departamenta direktore Inga Apsīte 67013106 610
Departamenta direktores vietnieks Intars Eglītis 67013236 610
Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļa
Nodaļas vadītājs Didzis Brūklītis 67013274 611
Nodaļas vadītāja vietniece Evita Kudure-Ševčuka 67013179 612
Juriskonsults Juris Bulāns 67013156 608
Vecākā eksperte Kristīne Grabe 67013014 608
Juriskonsulte Elīna Kinovska 67013110 612
Vecākais referents Arnis Latišenko 67013230 608
Vecākā referente Arta Šmukste 67013263 611
Atbilstības novērtēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Normunds Freibergs 67013268 607
Nodaļas vadītāja vietniece Inese Matēviča 67013066 607
Vecākā referente Anda Stiebre 67013019 607
Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departaments
Departamenta direktore Līga Dreijalte 67013273 20-3
Vecākais eksperts Einārs Cilinskis 67013040 10-3
Vecākā eksperte Agnese Līckrastiņa 67013029 20-3
Vecākā eksperte Līga Mičule 67013030 20-4
Vecākais eksperts Aivars Neimanis 67013249 10-3
Vecākais eksperts Mikus Ramanis 67013149 20-4
Vecākā eksperte Helēna Rimša 67013244 10-3
Vecākais eksperts Alvils Strīķeris 67013043 10-4
Informācijas tehnoloģiju un atbalsta pakalpojumu departaments
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītājs Andriāns Jankovskis 67013246 613
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Vladislavs Šatrovskis 67013294 613
Informācijas sistēmu administrators Raitis Eihvalds 67013251 616
Informācijas sistēmu drošības administrators Jānis Zoldners 67013215 616
Informācijas sistēmu administrators Jevgenijs Ansbergs 67013247 644
Informācijas sistēmu administrators Gatis Gūtmanis 67013188 616
Informācijas tehnoloģiju administrators Mārtiņš Jānis Tenisons 67013187 643
Informācijas tehnoloģiju administratore Nataļja Šopota 67013111 643
Projektu vadītāja Barbara Sūniņa 67013042 621
Datorsistēmu tehniķis Ģirts Zeltiņš 67013185 436
Dokumentu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ieva Hvesko 67013190 513
Nodaļas vadītājas vietniece Karīna Kampāne 67013034 513
Lietvede Jana Goldmane 67013084 513
Lietvede Dana Priedīte 67013136 513
Arhivāre Valērija Škaļikova 67013178 Arhīvs
Administratīvā nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Zeltiņa 67013055 416
Referente Gaļina Suslova 67013212 434
Inovācijas departaments
Departamenta direktore Elīna Branta 67013007 625
Departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības fondu jautājumos Ilze Eberharde 67013041 627
Inovācijas politikas nodaļa
Nodaļas vadītāja Iveta Rubika 67013022 627
Nodaļas vadītājas vietnieks Mārtiņš Jansons 67013057 627
Vecākā eksperte Angelīna Bekasova 67013217 624
Vecākā eksperte Ildze Jakunova 67013292 627
Vecākā eksperte Veronika Krūmkoka 67013225 627
Vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa 67013133 627
Projektu attīstības nodaļa
Nodaļas vadītāja Agnese Šķēle 67013228 636
Vecākais referents Dāvis Fricbergs 67013089 624
Vecākā referente Zanda Gailume-Zohara 67013039 624
Vecākais referents Reinis Vecbaštiks 67013025 627
Juridiskais departaments
Departamenta direktors Kaspars Lore 67013207 540
Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs Haralds Skarbnieks 67013226 521A
Nodaļas vadītāja vietnieks Rolands Vītiņš 67013180 521A
Juriste Agnese Bugaja 67013176 521
Vecākais referents Sergejs Griškevičs 67013248 521
Vecākais referents Ingars Sils 67013036 517
Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Kaļupniece 67013204 541
Nodaļas vadītājas vietniece Žanna Levina 67013269 541
Vecākā eksperte Rūta Mikāla 67013090 517
Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Marina Podvinska 67013080 542
Eksperts Ģirts Mālnieks 67013047 640
Mājokļu politikas departaments
Departamenta direktors Mārtiņš Auders 67013287 419
Departamenta direktora vietniece Karina Truhanova 67013006 417
Vecākā referente Madara Brīvere 67013038 421
Vecākā referente Agita Fernāte 67013194 417
Vecākais referents Elvijs Kalnkambers 67013189 421
Vecākā referente Ieva Kārkliņa 67013214 417
Referente Rūta Lastovska 67013045 417
Nozaru politikas departaments
Departamenta direktore Evita Feldberga 67013023 630
Departamenta direktores vietnieks Gatis Silovs 67013209 622
Vecākā eksperte Ilona Kalniņa 67013162 623
Vecākais eksperts Aigars Lazdiņš 67013186 628
Vecākais eksperts Eduards Ozoliņš 67013172 623
Vecākais eksperts Edgars Ozoliņš-Ozols 67013011 628
Vecākā eksperte Ieva Pļaviņa 67013021 638
Vecākā eksperte Una Rogule-Lazdiņa 67013002 623
Vecākā eksperte Anita Zimele 67013026 638
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja Evita Urpena 67013193 511
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agnete Ālere 67013233 518
Sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Rancāne 67013123 518
Eksperte Elita Rubesa-Voravko 67013196 518
Stratēģiskās un finanšu vadības departaments
Departamenta direktore Irēna Bērziņa 67013216 514A
Grāmatvedības nodaļa
Nodaļas vadītāja Geņa Dreimane 67013181 537
Nodaļas vadītājas vietniece Inga Anģēna 67013085 519
Grāmatvede Ilona Bērziņa 67013280 515
Vecākā grāmatvede Līga Jakobsone 67013182 519
Vecākā grāmatvede Inguna Rošāne 67013070 519
Vecākā grāmatvede Ineta Šlesere-Šlosere 67013267 519
Vecākā grāmatvede Dzintra Tamme 67013283 515
Finanšu plānošanas un stratēģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja - departamenta direktores vietniece Danute Jasjko 67013121 514
Vecākais referents Juris Vilnis 67013124 516
Referente Marija Zeida 67013010 514A
Personāla vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ieva Zaharāne 67013183 439
Nodaļas vadītājas vietniece Inese Patmalniece 67013125 438
Personāla speciāliste Zaiga Muižniece 67013184 438
Personāla speciāliste Māra Saulīte 67013109 504
Personāla speciāliste Evija Ūpe 67013159 437
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Departamenta direktors Kristaps Soms 67013299 622
Departamenta direktora vietniece Ilze Baltābola 67013271 637
Deaprtamenta direktora vietniece Ilze Lore 67013059 637
Departamenta direktora vietniece mazo un vidējo komersantu attīstības jautājumos Sigita Siliņa 67013027 630
Vecākā eksperte Liene Bergholde 67013203 628
Vecākais eksperts Edmunds Jansons 67013122 637
Vecākā eksperte Elīna Pētersone 67013003 627
Vecākā eksperte Kristīne Priedīte 67013241 628
Vecākā eksperte Dita Tetere 67013044 637
Vecākā eksperte Ilze Vanka-Krilovska 67013064 628