Inovācijas iepirkums - nozīmīgs instruments publisko pakalpojumu efektivitātes un lietderības uzlabošanai

13-08-2020

Lai veicinātu informācijas apriti un stiprinātu izpratni par inovācijas iepirkumu, Ekonomikas ministrija ir realizējusi divas nozīmīgas iniciatīvas. Ministrija ir sagatavojusi informatīvo materiālu, kas iekļauj būtiskāko informāciju par inovācijas iepirkumu – tā veidiem un procedūrām, tirgus izpēti un vērtēšanas kritērijiem. Papildus ministrija ir izstrādājusi un plāno periodiski izsūtīt ziņu vēstules visiem interesentiem par labo praksi un aktualitātēm inovācijas iepirkuma jautājumos Latvijā un Eiropas Savienībā.

 

Inovācijas iepirkums ir nozīmīgs instruments publisko pakalpojumu efektivitātes un lietderības uzlabošanai, kas sniedz iespēju risināt pastāvošos sabiedriskos izaicinājumus un vajadzības tādās jomās kā mobilitāte, digitalizācija, veselības aprūpe u.c. Turklāt tas nodrošina ieguvumus arī uzņēmumiem, ļaujot pētīt un komercializēt idejas, apgūt jaunus tirgus, kā arī stiprināt kompetences un cilvēkkapitāla kapacitāti. Inovācijas iepirkums ir nozīmīgs papildu resurss pētniecības, attīstības un inovācijas finansēšanai.

 

Vairāk par inovācijas iepirkumu lasiet materiālā “Inovācijas iepirkums. Būtiskākais”. Ziņu vēstulei par inovācijas iepirkumu iespējams pieteikties, rakstot uz e-pastu: inovacijas@em.gov.lv.

 

Informatīvais materiāls un ziņu vēstules izstrādātas Eiropas Savienības programmas “Interreg Europe” projekta “iBuy” ietvaros, kurā Ekonomikas ministrija ir viens no projekta īstenošanas partneriem. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    13-08-2020