Informācija par ierobežojumiem Grieķijas kuģu kursēšanas grafikā š.g. 17. jūnijā

16-06-2020

Grieķijas atbildīgās iestādes informē par Pan-Hellenic velkoņu un glābšanas laivu ekipāžu savienības streiku 2020. gada 17. jūnijā. Plānots, ka streiks ilgs 6 stundas no plkst. 06:00 līdz 12:00.

 

Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiek publicēta saskaņā ar Padomes 1998. gada 7. decembra Regulā 2679/98/EK par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm minēto paziņošanas procedūru.

 

EM Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv 

Lapas informācija atjaunota:    16-06-2020