Tieslietu ministrija aicina piedalīties aptaujā par šķīrējtiesu darba kvalitāti

27-05-2020

Tieslietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā doto uzdevumu veic izvērtējumu par Šķīrējtiesu likuma darbības efektivitāti, tajā skaitā, novērtējot šķīrējtiesām izvirzītu prasību izpildi.

 

Izvērtējuma ietvaros Tieslietu ministrija ir izstrādājusi arī aptaujas anketu, kuras mērķis ir noskaidrot šķīrējtiesu klientu viedokli par šķīrējtiesu darba kvalitāti.

 

Tieslietu ministrija aicina tos iedzīivoāajus, kuriem pēdējo divu gadu laikā bijusi pieredze ar strīdu risināšanu šķīrējtiesā, līdz 5.jūnijam aizpildīt aptaujas anketu. Aptaujas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 7-10 minūtes. Aptaujas anketa ir pieejama šeit.
 

 

Lapas informācija atjaunota:    27-05-2020