Ārkārtējās situācijas laikā atvieglo bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtību

12-05-2020

Šā gada 12. maija sēdē Ministru kabinets lēma pagarināt bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru pilnās tehniskās pārbaudes veikšanas procesu, lai novērstu iespējamus vīrusa Covid-19 izplatības draudus un ļautu īstenot rezervuāru pilnās tehniskās pārbaudes ārkārtējās situācijas laikā pietiekamā apjomā un pabeigt saprātīgā termiņā. 

 

Paredzēts, ka bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru valdītājiem, pieaicinot akreditētu inspicēšanas institūciju, regulāri jāveic rezervuāru pilnās tehniskās pārbaudes. Lai varētu veikt rezervuāru pilno tehnisko pārbaudi, nepieciešams to atbrīvot no uzglabājamās vielas, jāatvieno to no glabājamās vielas uzpildīšanas cauruļvadiem un jāattīra no glabājamo vielu nogulsnēm. Šobrīd, saistībā ar COVID-19 ietekmi uz globālo naftas un naftas produktu tirgu un valstī noteikto ierobežojumu dēļ, nav tehniski iespējams nodrošināt rezervuāru pilno pārbaužu veikšanu noteiktajos termiņos.

 

Tādēļ apstiprinātas izmaiņas pārbaudes veikšanas procesā, kas attieksies uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku. Attiecīgi, rezervuāru valdītājs pilnās tehniskās pārbaudes veikšanu varēs organizēt divos posmos. Vispirms valdītājs nodrošinās rezervuāra pārbaudi tādā apjomā, ko iespējams izdarīt bez rezervuāra atbrīvošanas no uzglabājamās vielas. Savukārt, triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām valdītājam būs jānodrošina, ka tiek pabeigta rezervuāra pilnā tehniskā pārbaude. 

 

Vairāk ar apstiprinātajām izmaiņām Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 384 „Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē

 


Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    12-05-2020