Ekonomikas ministrs: ir rasts risinājums biznesa inkubatoru un starptautiskās konkurētspējas programmu turpināšanai

13-02-2020

Ekonomikas ministrija (EM) 2019. gada nogalē veica visu tās atbildībā esošo atbalsta programmu konkurētspējas veicināšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) finansējuma pārskatīšanu, balstoties uz sasniegtajiem  rezultātiem programmu ietvaros.

 

Vērtējot līdzšinējos rezultātus “Biznesa inkubatoru” programmā, tika prognozēts, ka finansējums pilnā apjomā līdz 2023. gada beigām netiks apgūts, līdz ar to EM piedāvāja pārdalīt finansējumu uz “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” programmu, vienlaikus veicot programmas uzlabošanu. Lai veicinātu komersantu straujāku attīstību, atbildību un publisko līdzekļu lietderīgāku izmantošanu, sākotnējā piedāvājumā EM piedāvāja izslēgt iespēju komersantam saņemt grantu iekārtu iegādei Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmās, piedāvājot alternatīvu komersantam vērsties ALTUM, lai saņemtu atbalstu iekārtu iegādei kā finanšu instrumentu (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 19.12.2019.).

 

Ekonomikas ministra uzdevumā tika rasts jauns risinājums gan “Biznesa inkubatoru” programmas turpināšanai, gan “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” programmas darbības turpināšanai.

 

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro:  “Manā uzdevumā ir radīts risinājums Biznesa inkubatoru un Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmu veiksmīgai turpināšanai līdz esošā ES fondu plānošanas perioda beigām. Šīs programmas ir nozīmīgs atbalsts uzņēmējiem - gan tiem, kas tikko uzsākuši savas uzņēmējdarbības gaitas, gan jau pieredzējušiem uzņēmējiem, kuriem nepieciešams stiprināt starptautisko konkurētspēju.”

 

EM jaunais priekšlikums paredz mazināt sākotnēji piedāvāto “Biznesa inkubatoru” programmas finansējumu par 4 milj. EUR (sākotnējā piedāvājumā samazinājums bija plānots 10 milj. EUR), saglabāt granta finansējumu iekārtu iegādei, vienlaikus pārskatot granta intensitāti.

 

Lai nodrošinātu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” programmas turpmāko darbību, EM piedāvā palielināt programmas finansējumu par 7,4 milj. EUR (t.sk. 4 milj. EUR no “Biznesa inkubatoru” programmas un atbrīvotais programmā pieejamais snieguma rezerves apjoms), kas nodrošinās ekonomisko pārstāvniecību darbību, atbalstu dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos, atbalstu uzņēmumu sertifikācijai, kā arī tiks ieviests jauns atbalsta mehānisms.

 

 

Vineta Vilistere – Lāce

Ekonomikas ministra padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: 67013284

Mobilais tālrunis: 26399995

E-pasts: Vineta.Vilistere-Lace@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2020