Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā elektroenerģijas ražotāju uzraudzības stiprināšanai un elektroenerģijas neto sistēmas pilnveidošanai stāsies spēkā 15.februārī

11-02-2020

Šā gada 15.februārī spēkā stāsies grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, ar kuriem tiks stiprināta elektroenerģijas ražotāju, kuri saņem valsts atbalstu obligātā iepirkuma (turpmāk - OI) veidā, uzraudzība, kā arī novērsta to pārkompensācija. Vienlaikus likums paredz uzlabojumus elektroenerģijas neto sistēmai un ļaus plašākam aizsargāto lietotāju lokam pretendēt ērtākā veidā uz valsts atbalstu. Grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā izstrādāja Ekonomikas ministrija,  Saeima galīgajā lasījumā tos atbalstīja š.g. 30. janvārī un Valsts prezidents tos izsludināja š.g. 11.februārī.

 

“Grozījumu Elektroenerģijas tirgus likumā pieņemšana ir nozīmīgs pagrieziena punkts ierūsējušās un uzpūstās OIK sistēmas sakārtošanai, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts budžetam kopumā,” uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. “Jau pagājušajā gadā esam mērķtiecīgi uzsākuši elektroenerģijas ražotāju atbalsta sistēmas pārskatīšanu un sakārtošanu, un turpināsim nodrošināt valsts jeb nodokļu maksātāju atbalsta sniegšanu tikai godīgiem uzņēmējiem. Ir jārada skaidri nosacījumi AER nozares ilgtspējīgai attīstībai un nozares reputācijas atjaunošanai, vienlaicīgi nodrošinot  2020. un 2030. gada atjaunojamās enerģijas un SEG emisiju mērķu sasniegšanu. Mēs gribētu veicināt Latvijas iedzīvotāju iesaisti energoefektivitātes celšanā  un AER ražošanā, kam es, kā ministrs, apņemos nodrošināt godīgu normatīvo regulējumu.”

 

Ar grozījumiem likumā precizētas tiesību normas, kas skar valsts atbalsta nosacījumus elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā, tostarp stiprinātas tiesību normas attiecībā uz elektrostaciju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas izmantošanu un pašpatēriņu, vienotā tehnoloģiskā cikla principu, pārkompensācijas novēršanu u.c.

 

Ar grozījumiem likumā stiprināta atbalsta saņēmēju kontrole, kā arī radīts ietvars nepamatoti saņemtā atbalsta atgūšanai. Uzraudzības ietvaros tiks pārbaudīta elektrostaciju un koģenerācijas staciju aprīkojuma, kā arī staciju darbības atbilstība piešķirtā valsts atbalsta nosacījumiem. Attiecīgi, konstatējot neatbilstības, komersantam varēs atcelt piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju OI ietvaros, kā arī varēs atprasīt nepamatoti izmaksāto atbalstu. 

 

Tāpat līdz ar grozījumiem likumā sekmēta elektroenerģijas ražošana pašpatēriņa vajadzībām, no 2020. gada 1. aprīļa atbrīvojot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas lietotājus no obligātā iepirkuma komponentes mainīgās daļas maksājuma par pašu saražoto elektroenerģijas apjomu, kas ir nodots un atpakaļ saņemts no elektroenerģijas sadales tīkla. Vienlaikus elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tostarp saules paneļu, pieslēgumiem ar jaudu līdz 11,1 kW vairs nebūs nepieciešama Ekonomikas ministrijas atļauja.

 

Paredzēts, ka Ministru kabinets līdz 2020. gada jūnijam pieņems kārtību, saskaņā ar kuru atbalsts aizsargātajiem lietotājiem tiks sniegts automātiski (bez iepriekšējas pieteikšanās, kā tas ir šobrīd) un to varēs saņemt pie jebkura elektroenerģijas tirgotāja (šobrīd to var saņemt vienīgi Elektrum klienti).

 

Grozījumi likumā paredz, ka sākot ar 2020. gada decembri atjaunojamās elektroenerģijas ražotāji izcelsmes apliecinājumus varēs realizēt Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas ietvaros. Savukārt izcelsmes apliecinājumus par elektroenerģijas obligātā iepirkuma vai garantētās maksas par uzstādīto jaudu ietvaros saražoto elektroenerģiju pārvades sistēmas operators izsniegs Enerģijas publiskajam tirgotājam, kurš attiecīgos ieņēmumus no izcelsmes apliecinājumu realizācijas izmantos OI izmaksu mazināšanai iedzīvotāju rēķinos.

 

Grozījumi, cita starpā, izveido arī ietvaru pārvades sistēmas darbības testēšanai simulētos darbības apstākļos, lai pārbaudītu pārvades sistēmas spēju strādāt no trešo valstu pārvades sistēmām izolētā režīmā, kas ir nozīmīgi, gatavojoties Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sinhronizācijai ar Eiropas kontinentālo elektrotīklu.

 

Ekonomikas ministrija jau uzsākusi darbu pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes, lai ieviestu likumā noteikto OIK jautājumos, t.sk. attiecībā uz vienotu tehnoloģisko ciklu un lietderīgu siltumenerģijas izmantošanu, pārkompensācijas novēršanu, OI tiesību atcelšanu, nepamatoti un nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanu u.c.

 

Vienlaikus, Ekonomikas ministrija šogad izstrādās detalizētu piedāvājumu OIK kā patērētāju maksājuma atcelšanai ar 2021. gadu.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

 

Lapas informācija atjaunota:    11-02-2020