Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK pārstāvēs Latviju ES dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā

29-10-2019

Ministru kabinets š.g. 29. oktobra sēdē pieņēma lēmumu, ka Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes struktūrvienība – Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK (LV PEAK) pārstāvēs Latvijas Republiku Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā. Papildu valsts budžeta finansējums Latvijas dalībai minētajā tīklā LV PEAK nav nepieciešams. 

 

Lai rosinātu diskusijas un rastu efektīvākos risinājumus ES produktivitātes kāpināšanai, Eiropas Komisija lūgusi ES dalībvalstīm noteikt produktivitātes padomi - zinātnisku vai pētniecisku institūciju, vai domnīcu, kas ir funkcionāli autonoma un neatkarīga no valsts pārvaldes iestādēm un citām ieinteresētām pusēm, kā arī spēj nodrošināt augstas kvalitātes ekonomikas un statistikas analīzi, kas tiek atzīta akadēmiskajās aprindās.

 

Ņemot vērā, ka LV PEAK jau līdz šim aktīvi vairākos formātos ir rosinājusi diskusiju sabiedrībā par produktivitātes tēmām, un ka tā atbilst Eiropas Komisijas izvirzītajām prasībām, Ekonomikas ministrija rosināja Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes struktūrvienību – Latvijas Universitātes domnīcu LV PEAK noteikt par Latvijas produktivitātes padomi un līdz ar to deleģēt pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā. Produktivitātes padomes izveide paredzēta arī Valdības rīcības plānā.

 

Galvenā LV PEAK misija ir veikt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu konkurētspējas un produktivitātes analīzi un izstrādāt politikas ieteikumus Latvijas valdībai. LV PEAK padomē darbojas augsti kompetenti locekļi, tostarp akadēmiķi un izcili ekonomisti, kas pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Universitāti un privāto sektoru. LV PEAK sadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un citām organizācijām.

 

Lai veicinātu akadēmiskās un zinātniskās vides saikni ar valdību, un lai tās sagatavotie produktivitātes un konkurētspējas veicinošie pasākumi un reformas tiktu vispusīgi izdiskutētas un balstītos uz izsvērtu neatkarīgu analīzi, Ekonomikas ministrija, Latvijas Universitāte un LV PEAK 2018. gada 30. augustā parakstīja deklarāciju par sadarbību produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. 

 

2018. gada 7. novembrī LV PEAK iniciēja semināra organizēšanu “Produktivitāte un konkurētspēja Baltijas un Ziemeļvalstīs”, rosinot diskusiju par produktivitātes un konkurētspējas jautājumiem, kā arī starptautiskās sadarbības attīstību šajos jautājumos ar Baltijas un Ziemeļvalstīm. Balstoties uz LV PEAK foruma aktivitātēm un pētījumiem, 2019. gada maijā tika izdota monogrāfija “Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi“. Savukārt šobrīd LV PEAK strādā pie pirmā ziņojuma par produktivitāti, kuru plānots publicēt 2019. gada beigās.

 

Detalizēti ar Informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Republikas pārstāvi  Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

 

Lapas informācija atjaunota:    29-10-2019