Konkursā uz Latvenergo padomes locekļu amatiem kopumā pieteikušies 79 kandidāti

05-09-2019

Ekonomikas ministrijas izsludinātajā konkursā uz AS “Latvenergo” pieciem padomes locekļu amatiem kopumā pieteikušies 79 kandidāti.

 

AS “Latvenergo” padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija - SIA “Human Source”, kas šobrīd apkopo kandidātu iesniegtos pieteikumus un izvērtē kandidātu atbilstību obligātajām minimālajām prasībām.

 

Kandidātu atlase notiks četrās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā konkursa nominācijas komisija izskatīs personāla atlases kompānijas iesniegto kandidātu sarakstu un lems par konkursa atlases otrajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem. Konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem tiks uzdots sagatavot komisijai prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par AS “Latvenergo” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem.

 

Konkursa trešajā kārtā notiks intervijas ar kandidātiem, kurās nominācijas komisija izvērtēs kandidātu pieredzi, prezentāciju par stratēģisko redzējumu un profesionālo kompetenci. Pēc rezultātu apkopošanas komisija pieņems lēmumu par atbilstošāko kandidātu izvirzīšanu konkursa ceturtajai kārtai - padziļinātai kompetenču vērtēšanai. Pēc konkursa ceturtās kārtas rezultātu apkopošanas, nominācijas komisija pieņems lēmumu par atbilstošāko kandidātu izvirzīšanu AS “Latvenergo” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai AS “Latvenergo” padomes locekļa amatos.

 

Kā zināms, šā gada 9. augustā Ekonomikas ministrija kā AS “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētāja izsludināja konkursu uz AS “Latvenergo” pieciem padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz trīs neatkarīgajiem. Kandidāti konkursa pieteikuma dokumentus varēja iesniegt līdz šā gada 30. augustam. Amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības, kompetences un neatkarīgā padomes locekļa amatam papildus piemērojamās prasības tika publicētas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā konkursa sludinājumā un papildu dokumentos.

 

Kandidātu atlases procesa nodrošināšanai un kandidātu novērtēšanai Ekonomikas ministrija izveidojusi nominācijas komisiju, kurā iekļauti valsts kapitāla daļu turētāja izvirzītie pārstāvji, valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (Pārresoru koordinācijas centra) izvirzītais pārstāvis, neatkarīgi eksperti, kā arī neatkarīgs novērotājs ar padomdevēja tiesībām, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas procesa caurskatāmību.

 

Nominācijas komisijas vadītājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis,  nominācijas komisijas vadītāja vietnieks – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Normunds Bergs, komisijas locekļi - Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš, Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Sarmīte Ozola un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” padomes priekšsēdētāja vietnieks, pārstāvis ar nozīmīgu korporatīvās pārvaldības pieredzi Anrī Leimanis. Nominācijas komisijas novērotāji ar padomdevēja tiesībām ir Latvijas arodbiedrības “Enerģija” pārstāvis Aivars Āboliņš un biedrības “Sabiedrība par atklātību - Delna” pārstāvis Jānis Veide.

 

AS “Latvenergo” padomes locekļu amata kandidātu atlases process tiek organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (31.pantā) un  Ministru kabineta noteikumos Nr.686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome” noteikto kārtību.

 

AS “Latvenergo” ir liela valsts kapitālsabiedrība, kurā visas balsstiesīgās akcijas pieder valstij un kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija (100%). AS “Latvenergo” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

 

Saskaņā ar AS “Latvenergo” statūtiem uzņēmuma padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību. Padomes uzdevumi galvenokārt ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un kapitālsabiedrības statūtos.  

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    05-09-2019