Apstiprina jaunu būvekspertu un arhitektu uzraudzības maksas cenrādi

07-05-2019

Profesionāla un kvalitatīva būvekspertīze ir priekšnoteikums drošai un kvalitatīvai būvniecībai. Būvekspertīze savlaicīgi ļauj novērst kļūdas, kas var radīt apdraudējumu personu dzīvībai, veselībai un īpašumam. Ņemot vērā, ka ir būtiski pieaugušas prasības būvekspertu un arhitektu uzraudzībai un kompetences novērtēšanai, tajā skaitā iekļaujot arī padziļinātas plānveida pārbaudes, 2019. gada 7. maija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) un biedrības “Latvijas Arhitektu savienība” (turpmāk – LAS) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Līdz ar jaunā cenrāža apstiprināšanu, līdz šim spēkā esošā cenrādī tiek mainītas jau esošo pakalpojumu cenas, kā arī tiek iekļautas jaunas maksas pakalpojumu pozīcijas.

 

BVKB maksas pakalpojumi attiecas uz būvekspertiem, kuri vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē, kā arī būvekspertiem, kuri jau ir ieguvuši patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē. BVKB maksas pakalpojumos ietilpst sākotnējā kompetences novērtēšana būveksperta sertifikāta saņemšanai, būvekspertu uzraudzība, t.sk. padziļinātas pārbaudes katru gadu un būvekspertu kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana.

 

Uz šo brīdi būvekspertīzē sertificēto personu darbības sfēru skaits ir 126 (vienam būvekspertam var būt vairākas darbības sfēras).

 

Vairāk ar apstiprināto BVKB sniegto maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

LAS maksas pakalpojumi attieksies uz personām, kuras vēlas iegūt arhitekta sertifikātu, kā arī kurām jau ir iegūts arhitekta sertifikāts. Paredzēts, ka LAS ik gadu būs jāveic 830 arhitektu uzraudzība.

 

LAS maksas pakalpojumos ietilpst sākotnējā kompetences novērtēšana arhitekta sertifikāta saņemšanai, arhitektu uzraudzība, t.sk. padziļinātas pārbaudes, kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana, profesionālās pilnveides pārbaude, maksa par atkārtotu patstāvīgas prakses un profesionālās pilnveides pārbaudi, ārpuskārtas novērtēšana, informatīvās piezīmes piešķiršanai, saskaņā ar LAS praktiskās pieredzes klasifikatoru, kā arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

 

Vairāk ar apstiprināto biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013196

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; http://www.youtube.com/siltinam

Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikasministrija; www.facebook.com/atbalstsuznemejiem; https://www.facebook.com/dzivosiltak

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    07-05-2019