Diskutē par tūrisma nozares attīstības jautājumiem

18-04-2019

Līdz ar jaunās tūrisma sezonas pakāpenisku iestāšanos, Ekonomikas ministrija (EM), tūrisma nozares pārstāvji un pētnieki ir uzsākuši darbu pie jaunā politikas plānošanas perioda 2021. – 2027. gadam stratēģisko mērķu iezīmēšanas. Tādēļ EM pulcināja reģionālo un profesionālo tūrisma nozaru asociāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, lai diskutētu par esošo situāciju un jauniem tūrisma nozarē.

Tikšanās laikā puses izvirzīja vairākus priekšlikumus tūrisma attīstības veicināšanai tieši reģionālajā līmenī, kam diskusiju dalībnieki nolēma pievērst pastiprinātu uzmanību. Vienlaikus diskusijas dalībnieki atzina, ka tieši vietējā tūrisma produktu attīstība veicinātu tūrisma pieaugumu un šo produktu konkurētspēju Latvijā, kā arī ārvalstīs.

Ekonomikas ministrija ir veikusi pētījumu par tūrisma nozari* un tā starprezultāti iezīmē būtiskākos risināmos jautājumus. Tūrisma politikas veidošanas procesā tie tiks izpētīti padziļināti, lai izstrādātu efektīvus risinājumus nākošajam politikas plānošanas periodam. Vienlaikus, lai jaunās tūrisma politikas iniciatīvas iegūtu ilgtermiņa skatījumu par nozares attīstību, tajās tiks integrētas jaunākās starptautiskās tendences un prognozes.

 

Pētījums ietver jautājumus saistītus ar Latvijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošanu, vietējā tūrisma veicināšanu un produktu pilnveidošanu Latvijas reģionos, kā arī tehnoloģiskos izaicinājumus un e-vides jautājumus tūrisma uzņēmējdarbībā.

 

Paredzēts, ka pētījumā iesaistītie akadēmiskie pētnieki turpinās darbu ar nozares profesionāļiem vairāku Rīgas un reģionālo fokusgrupu ietvaros, meklējot risinājumus un izstrādājot priekšlikumus turpmākajai nozares politikai.

 

Iecerēts, ka pētījuma rezultāti būs pieejami 2019. gada beigās un kļūs par pamatu jaunu tūrisma politikas plānošanas dokumentu izstrādei 2021 – 2027 periodam.

*Ekonomikas ministrijas organizētais pētījums “Latvijas tūrisma piedāvājuma attīstības rīcības plāna izstrāde Interreg Europe programmas projekta BRANDTour ietvaros” tapis Eiropas teritoriālās sadarbības Interreg Europe programmas projekta “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos” (Building Regional Actions fof New Developments in Tourism - BRANDtour) ietvaros. Projektā ir apvienojušās 7 organizācijas no sešiem dažādiem Eiropas Savienības reģioniem/valstīm ar mērķi celt reģionu kapacitāti, lai veicinātu tūrisma politikas attīstību, kas sekmē dažādu un inovatīvu tūrisma produktu piedāvājumu veidošanu. Papildu informācija par BRANDtour projektu publicēta projekta tīmekļa vietnē. mājaslapā: https://www.interregeurope.eu/brandtour/

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    23-04-2019