Nodarbinātības padome: jāīsteno mērķtiecīgi pasākumi darbaspēka trūkuma mazināšanai

18-04-2019

Š.g. 18. aprīlī notika pirmā Nodarbinātības padomes sanāksme jaunajā sastāvā. Sanāksmē piedalījās ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs, kā arī attiecīgo ministriju augstākās amatpersonas.

 

Sanāksmē pārrunāja Latvijas darba tirgus aktuālās tendences un izaicinājumus, kā arī iepazinās ar Nodarbinātības padomes līdz šim paveikto. Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka Nodarbinātības padome ir efektīvs instruments koordinētai reformu plānošanai un ieviešanai.

 

Padome vienojās, ka svarīgi turpināt risināt izaicinājumus saistībā ar sabiedrības un darbaspēka novecošanos un darba roku pieejamību, īstenojot nepieciešamos pasākumus cilvēkkapitāla attīstības veicināšanai, nākotnes darba tirgum atbilstošas izglītības nodrošināšanai, kvalificēta darbaspēka trūkuma mazināšanai.

 

Tuvākajā laikā padome plāno detalizētāk izskatīt vispārējās izglītības skolu tīkla sakārtošanas un sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jautājumus administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Tāpat kā neatliekamus pasākumus sanāksmes dalībnieki atzina:

- mazkvalificētā darbaspēka prasmju uzlabošanu, īpaši pieaugušo izglītības ietvarā;

- profesionālās izglītības prestiža celšanu, tostarp profesionālās izglītības kompetenču centru spēju stiprināšanu veidot tirgū balstītu izglītības piedāvājumu;

- iedzīvotāju reģionālās mobilitātes veicināšanu.

 

Kā zināms, Nodarbinātības padome trīs ministru - ekonomikas, izglītības un zinātnes un labklājības - sastāvā tika izveidota 2016. gadā, lai veicinātu izmaiņas darba tirgū, nodrošinot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus tādējādi sekmējot ekonomikas izaugsmi. Padome ir koleģiāla neformāla ministru diskusiju platforma.

 

Padomes mērķis ir saskaņot starpresoru sadarbību darba tirgus reformu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā un tādējādi mazināt neatbilstības Latvijas darba tirgū. Īpašu uzmanību Nodarbinātības padome ir pievērsusi jautājumiem par ieguldījumu cilvēkkapitālā un darbaspēka prasmju attīstībai.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    18-04-2019