EM vienojas ar būvniecības NVO par būvspeciālistu uzraudzību

30-01-2019

Ekonomikas ministrija ir noslēgusi jaunus deleģēšanas līgumus par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību ar četrām Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditētām kompetences pārbaudes iestādēm – biedrībām:

 

  • Latvijas Arhitektu savienība;
  • Latvijas Būvinženieru savienība;
  • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība;
  • Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.

 

Paredzēts, ka tuvākajā laikā tiks noslēgti vēl vairāki deleģēšanas līgumi, tiklīdz potenciālās kompetences pārbaudes iestādes pabeigs akreditācijas procesu.

 

Galvenais uzsvars jaunajos deleģēšanas līgumos ir tieši uz sertificēto būvspeciālistu uzraudzību. Saskaņā ar līgumu, kompetences pārbaudes iestādēm piecu gadu laikā ir jāpārbauda informācija par pilnīgi visiem būvspeciālistiem un katru gadu daļa būvspeciālistu tiks pārbaudīta padziļināti. Paredzēts, ka padziļinātajā pārbaudē tiks ietverta gan sniegto pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām, gan nejauši izvēlētu būvprojektu būtiskāko raksturlielumu aprēķinu pārbaude, kā arī būvdarbu vadītāju pārbaude būvlaukumā.

 

Deleģēšanas līgumus Ekonomikas ministrija slēdz, lai nodrošinātu efektīvāku valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, deleģējot sertificēšanas un uzraudzības funkciju nevalstiskajām organizācijām. Paredzēts, ka līgumu slēgšana sekmēs būvniecības kvalitātes uzlabošanos, sākot no speciālistu sagatavošanas līdz darba kvalitātes uzraudzībai.

 

Līgumi par biedrībām deleģēto uzdevumu izpildi noslēgti uz 3 gadiem.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019