Precizē prasības dzīvojamās mājas, tās konstrukciju, kā arī tajā esošo iekārtu un inženiertīklu vizuālajai apskatei un energoefektivitātei

18-12-2018

Ministru kabineta 18. decembra sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām”, precizējot minimālās prasības dzīvojamās mājas, tās konstrukciju, kā arī tajā esošo iekārtu un inženiertīklu vizuālajai apskatei un energoefektivitātei.

 

Dzīvojamās mājas pārvaldītājam noteikts pienākums vizuāli apskatīt tikai tās dzīvojamās mājas konstrukcijas, kā arī tajā esošo iekārtu un inženiertīklu daļas, kuras var redzēt. Pārvaldītājam būs pienākums inženiertīklu vizuālo apskati veikt divas reizes gadā koplietošanas telpu grupās un citās kopīpašumā esošajās telpu grupās un daļās, kur inženiertīkli ir pieejami apskatei, un reizi gadā izlases kārtībā dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās. Vienlaikus jāuzsver, ka inženiertīklu vizuālo apskati iespējams veikt vienā laikā ar nepieciešamajām pārbaudēm apkures sezonas uzsākšanai un noslēgšanai dzīvojamā mājā, kas ļaus vēl vairāk samazināt izmaksas par šādu apsekojumu veikšanu.

 

Vienlaikus atgādinām, ka, ja vizuālajā pārbaudē tiek konstatēti dzīvojamās mājas vai tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumi, pārvaldītājam jālemj par ārpuskārtas remonta veikšanu, vai jālemj par tehniskās apsekošanas veikšanu, pārvaldīšanas darba plāna papildināšanu vai dzīvojamās mājas renovāciju vai rekonstrukciju.

 

Tāpat ēkas tehniskā apsekošana jāveic, ja kopš dzīvojamās mājas un tai piederīgo ēku (būvju) nodošanas ekspluatācijā vai saskaņā ar attiecīgās dzīvojamās mājas kapitalitātes grupu attiecīgajai būves daļai vai iebūvētajam būvizstrādājumam ir pagājis vidējais kalpošanas ilgums.

 

Vienlaikus MK noteikumi papildināti ar normu, kas noteic, ja dzīvojamai mājai ir veikta energosertifikācija vai apkures sistēmas vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaude, dzīvojamās mājas pārvaldītājam, plānojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, jāņem vērā energosertifikātā vai apkures sistēmas vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktā norādītie neatkarīgā eksperta ieteikumi. Atgādinām, ka gadījumus, kad jānodrošina ēkas energosertifikācija, kā arī apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaude noteic Ēku energoefektivitātes likums un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”.

 

Tāpat Ministru kabineta tika lemts, ka Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju līdz 2019. gada 31. decembrim sagatavos vēl papildus grozījumus šajos MK noteikumos, lai noteiktu pienākumu dzīvojamās mājas pārvaldītājam obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veikt ēkas iekšējo ūdensvadu un siltummezglu apsekošanu, novērtēšanu un korektīvās rīcības plānošanu, lai nodrošinātu legionelozes izraisītāju klātbūtnes novēršanu ūdensapgādes sistēmā. Papildus tiks izstrādāts arī metodiskais materiāls (vadlīnijas) dzīvojamo māju pārvaldītājiem par siltummezglu apsekošanu, novērtēšanu un korektīvās rīcības plānošanu ūdensapgādes sistēmās.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasta adrese prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019