Noslēdzies fotokonkurss “Energoefektivitāte mums apkārt”

19-10-2018

2018. gada fotokonkursa “Energoefektivitāte mums apkārt” laureāti ir Signe Kajaka, SIA “Salaspils siltums” un Ainārs Šteins.

 

Ekonomikas ministrijas un žurnāla “Būvinženieris” izsludinātajā fotokonkursā “Energoefektivitāte mums apkārt” no 37 iesniegtajām fotogrāfijām konkursa žūrija izvēlējās trīs laureātus: Signes Kajakas, SIA “Salaspils siltums” un Aināra Šteina fotogrāfijas.

 

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vadītāja, žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga: “Šī gada iesūtīto fotoattēlu autori centās uz energoefektivitāti paskatīties atšķirīgi. Vieni salīdzināja ēkas pirms un pēc atjaunošanas, citi meklēja saikni ar dabu, vēl kādi radīja stāstu par to, kas viņu izpratnē ir energoefektivitāte. Būtiska privātā pieredze un sajūtas, rezultāts, kas sasniegts, projektu īstenotājiem strādājot komandā. Prieks, ja fotogrāfijā redzamais lieliski uztverams arī bez garāka paraksta un paskaidrojuma.”

 

Konkursa žūrijas vērtējumā 1.vieta piešķirta Signes Kajakas fotogrāfijai.

 

 

2. vieta piešķirta SIA “Salaspils siltums” iesniegtajai fotogrāfijai.

 

 

3.vieta – Aināra Šteina iesniegtajam  attēlam.

 

 

Savukārt, laikā no 9. līdz 15. oktobrim ikvienam interesentam bija iespēja nobalsot par viņaprāt labākajiem konkursa darbiem Ekonomikas ministrijas informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” kontā facebook.com (facebook.com www.facebook.com/dzivosiltak), spiežot pie konkursa darbiem pogu “Man patīk” (jeb Like). Facebook.com lietotājiem visvairāk simpatizēja Ingusa Krastiņa fotogrāfija un tās vēstījums.

 

Savas simpātiju balvas konkursa dalībniekiem pasniegs Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, VAS “Latvenergo”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Kā rakstījām iepriekš, š.g. 28. septembrī Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” izsludināja fotokonkursu “Energoefektivitāte mums apkārt” un aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta energoefektivitāte jebkādos tās aspektos.

 

Konkursa žūrija vērtēja 37 iesniegtās fotogrāfijas. Fotokonkursa uzvarētājus noteica konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vērtējums. Primārais konkursa darbu vērtēšanas kritērijs bija fotogrāfiju atbilstība konkursa tēmai, mākslinieciskais redzējums un darba saturs jeb vēstījums.

 

Fotokonkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par energoefektivitāti visos enerģijas izmantošanas sektoros  (ēkas, transports, iekārtas u.c.) un aspektos (ekonomiskie, sociālie, vides u.c.) un aicināt iedzīvotājus ik dienu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

 

Visi konkursam iesūtītie darbi ir publicēti informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” kontā facebook.com (www.facebook.com/dzivosiltak), kā arī tie būs apskatāmi izstādes “Māja. Dzīvoklis” laikā (no š.g. 19.-21.oktobrim) informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” stendā. 

 

Konkurss tika rīkots informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” un konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” ietvaros.

 

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/dzivosiltak

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019