Saeima akceptē jaunas normas nebanku kreditēšanai jeb “ātro kredītu” izsniegšanai

05-10-2018

Saeima šā gada 4. oktobra sēdē galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz virkni izmaiņu nebanku kreditēšanā jeb t.s. “ātro kredītu” izsniegšanā, veicinot pilnvērtīgu patērētāja maksātspējas vērtējumu, ierobežojot kredītu izmaksas un ieviešot reklāmas aizliegumu.

 

Veicinās pilnvērtīgu patērētāja maksātspējas vērtējumu

 

Līdz šim kredīta devējam bija noteikts pienākums izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu, taču tam nebija pieejama pilnīga un vispusīga informācija maksātspējas izvērtēšanai, jo nebija atrunāts pienākums apmainīties ar informāciju par patērētāju saistībām banku un nebanku kredītu devēju starpā. Līdz ar veiktajiem grozījumiem likumā turpmāk bankas un nebanku kredītu devēji ar kredītinformācijas biroju starpniecību varēs iegūt pilnu informāciju par patērētāja saistībām, kas būtiski uzlabos patērētāja maksātspējas vērtēšanas kvalitāti. Būtiski atzīmēt, ka kredītinformācijas birojos pieejama informācija ne tikai par patērētāja kredītsaistībām, bet arī par patērētāja nenokārtotajiem maksājumiem par elektroenerģiju, telekomunikāciju pakalpojumiem, utt.

 

Tāpat turpmāk kredīta devējs, vērtējot patērētāja spēju atmaksāt kredītu, varēs balstīties uz patērētāja sniegtu informāciju, tikai gadījumos, ja tā būs pietiekama un dokumentāri  pamatota. Proti, kredīta devējam būs jāpārliecinās par patērētāja sniegtās informācijas patiesumu, tai skaitā attiecībā uz ienākumu apmēru. Līdz šim pietika ar patērētāja pašdeklarētiem ienākumiem, kas radīja riskus maksātspējas vērtējumā ņemt vērā patērētāja neoficiāli gūtos ienākumus vai pilnībā nepareizi vērtēt patērētāja ienākuma līmeni.  

 

Ierobežos kredītu izmaksas un nosacījumus kredītu izsniegšanai

 

Likumā paredzēti arī stingrāki ierobežojumi kredīta izmaksām. Atbilstoši deputātu lemtajam kredīta kopējās izmaksas nevarēs pārsniegt 0,07% dienā, jeb 25% gadā.

  

Lai ierobežotu patērētājam izsniedzamās un vienā maksājumā atmaksājamās summas apmēru, ir noteikts, ka kredīta kopējā aizdevuma summa turpmāk nedrīkstēs pārsniegt 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, kā arī kredītu atmaksas termiņu aizliegts pagarināt vairāk kā divas reizes. Šie nosacījumi ir attiecināmi uz kredītu, kas tiek ņemts uz laiku līdz 30 dienām un paredz kredīta atmaksu vienā maksājumā.   

 

Savukārt, ja kredīta summa ir 100 eiro vai lielāka, kredīta devējam pirms kredīta izsniegšanas būs jāsaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par ienākumiem.

 

Aizliegs kredītu reklāmas

 

Tāpat likumā noteikts kredīta reklāmas aizliegums, izņemot atsevišķus gadījums, kā piemēram, telpās, kurās kredīta devējs veic saimniecisko darbību, mājaslapā internetā, mobilajā lietotnē vai tiešsaistes sistēmā. Tāpat kredīta devējs būs tiesīgs sniegt informāciju un reklamēt savu zīmolvārdu.

 

Līdz ar grozījumiem likumā pagarināts arī noteiktais termiņš līdz 3 gadiem, kura laikā patērētājs ir tiesīgs celt prasību tiesā un lūgt kredīta procenta likmes samazinājumu līdz likumiskajiem procentiem, kā arī atcelt nokavējuma procentu maksājumus. Saskaņā ar likumu šādu prasību patērētājs ir tiesīgs celt gadījumā, ja patērētāja spēja atmaksāt kredītu nav bijusi pietiekami izvērtēta.

 

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vēl jāizsludina Valsts prezidentam. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, izņemot normas par kredīta izmaksām, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019