EM balsojuma rezultātā AS “Rīgas siltums” akcionāru sapulce lēma par uzņēmuma reorganizācijas neatbalstīšanu

11-09-2018

Šodien notikušajā AS “Rīgas siltums” akcionāru sapulcē Ekonomikas ministrija (EM) kā valsts kapitāla daļu turētāja neatbalstīja uzņēmuma valdes sagatavoto priekšlikumu reorganizācijas ceļā SIA “Rīgas bioenerģija” pievienot AS “Rīgas siltums” un līdz ar to pārņemt arī SIA “Rīgas Bioenerģija” uzņemtās kredītsaistības, kas pēc publiski pieejamās informācijas ir 24,5 miljoni eiro. 

 

Uzņēmuma reorganizācijas īstenošanai bija nepieciešama abu lielo AS “Rīgas siltums” akcionāru - Rīgas pilsētas un valsts, EM personā, piekrišana. Ņemot vērā EM balsojumu PRET šāda darījuma īstenošanu, akcionāru sapulce lēma par reorganizācijas NEATBALSTĪŠANU. 

 

Kā informēts iepriekš, EM nominētais pārstāvis AS “Rīgas siltums” padomē Kaspars Lore jau vairākkārt paudis bažas par AS “Rīgas siltums” investīciju projekta SIA “Rīgas bioenerģija” lietderīgumu un potenciālo  konkurētspēju. Iepazīstoties ar AS “Rīgas siltums” valdes nepilnīgi sniegto informāciju par SIA “Rīgas bioenerģijas” investīciju projektu (divu katlumāju Rīgā - Rencēnu ielā 16 un Vietalvas ielā 5) realizāciju un pirmā pusgada darbības rezultātiem pēc katlumājas Rīgā, Rencēnu ielā 16, nodošanas ekspluatācijā, K.Lore nav guvis pārliecību par investīciju projekta dzīvotspēju. Lēmumprojekts par AS “Rīgas siltums” reorganizāciju, tam pievienojot neveiksmīgo investīciju projektu SIA “Rīgas bioenerģija”, tika skatīts arī uzņēmuma padomē sēdē, kurā Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvja viedoklis netika ņemts vērā.

 

SIA “Rīgas bioenerģija” operatīvie darbības radītāji liecina, ka uzņēmums strādā ar zaudējumiem un sagaidāms, ka tie varētu arī pieaugt. Tas apliecina, ka investīciju projekta biznesa plāns iepriekš bijis optimistiski novērtēts, neņemot vērā augstos biznesa riskus - pastāvošo konkurenci siltuma ražošanā Rīgas pilsētas teritorijā un mainīgās izejvielu cenas. Salīdzinot biznesa plānā paredzēto ar faktisko šā brīža situāciju, rodas būtisks risks AS “Rīgas siltums” atgūt aptuveni 12 miljonus eiro ieguldītās investīcijas. Vienlaikus jāuzsver, ka sākotnēji plānotās otrās katlumājas (Rīgā, Vietalvas ielā 5) būvniecība vēl vispār nav sākta.

 

Lai izpildītu iepriekšminētās kredītsaistības un atgūtu SIA “Rīgas Bioenerģija” katlumājas izveidē vēl papildu ieguldītās investīcijas vismaz 12 miljonu eiro apmērā, tad minētie līdzekļi būtu jāiegūst no siltumenerģijas patērētājiem, kas varētu rezultēties siltumenerģijas cenu palielināšanā Rīgā. Tāpat jānorāda, ka pēc šādas reorganizācijas veikšanas izsekojamība investīciju atmaksai praktiski nebūs iespējama.

 

Kā zināms, 2014. gada 16. decembrī AS “Rīgas siltums” kopā ar SIA “Enerģijas Risinājums.RIX” dibināja SIA “Rīgas BioEnerģija” ar mērķi realizēt divu biokurināmo katlumāju būvniecību Rīgā (Rencēnu ielā 16 un Vietalvas ielā 5) un saražotās siltumenerģijas realizāciju Rīgas pilsētas centralizētajā siltumapgādē, t.i. pārdot AS “Rīgas siltums”.

 

Ekonomikas ministrijas izvirzītais AS “Rīgas siltums” padomes loceklis Kaspars Lore  jau pērnā gada nogalē vērsa AS “Rīgas siltums” akcionāru – Ekonomikas ministrijas, Rīgas pilsētas domes, SIA “Enerģijas Risinājums.RIX” un VAS “Latvenergo” - uzmanību uz iespējamā SIA “Rīgas BioEnerģija” akciju iegādes darījuma neatbilstību AS “Rīgas siltums” interesēm, norādot, ka piedāvātā darījuma summa par aptuveni 25% ir lielāka nekā summa, par kuru SIA “Enerģijas Risinājums.RIX” 2017. gada jūnijā pārdeva SIA “Rīgas BioEnerģija” 50% kapitāla daļas. Neskatoties uz to, AS “Rīgas siltums” padome 2017. gada 15. decembrī un iepriekš arī valde (7. decembrī) lēma izmantot AS “Rīgas siltums” pirmpirkuma tiesības SIA “Rīgas BioEnerģija” 50% kapitāla daļu (38990 pamatkapitāla daļu) iegādē, tādējādi kļūstot par 100% SIA “Rīgas BioEnerģija” pamatkapitāla daļu turētāju.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

prese@em.gov.lv

 

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019