Tehnoloģiju straujā attīstība rada nepieciešamību modernizēt patērētāju tiesības

30-08-2018

“Tirgus šodien piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas globalizācijas, digitalizācijas un tehnoloģiju straujās attīstības iespaidā. No vienas puses, mums kā patērētājiem šodien ir milzum daudz izvēles iespēju dažādu preču un pakalpojumu iegādē. No otras puses, mums ir jābūt ļoti gudriem, lai izdarītu pareizo izvēli milzīgajā piedāvājumā, un lai zinātu, kā aizsargāt savas tiesības,”  konferences “Dialogs par mūsdienīgām un efektīvi īstenojamām patērētāju tiesībām” atklāšanā uzsvēra Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis.

 

 

Patērētāju apstākļu pārskata (Consumer Scoreboard) dati liecina, ka visā Eiropas Savienībā pēdējos 10 gados vērojams būtisks e-komercijas pieaugums, un Latvija ierindojas starp valstīm ar straujāko pieaugumu. Tomēr Latvija vienlaikus ir arī starp tām valstīm, kuras patērētāji vismazāk uzticas tirdzniecībai internetā -  mazāk kā 35%.

 

“Mums jāstrādā pie labāka līdzsvara radīšanas patērētāja un pārdevēja atbildības sadalījumā, lai samērotu pušu intereses. Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši virkni iniciatīvu patērētāju tiesību ievērošanas uzlabošanai un sadarbības veicināšanai starp valsts pārvaldi un uzņēmējiem kopējo sabiedrības interešu vārdā,” norādīja Eglītis.

 

Jau vairāk kā gadu strādājam pie iniciatīvas “Konsultē vispirms” savstarpējā dialoga sekmēšanai starp uzņēmējiem, uzraugiem un patērētājiem. Līdz ar to fundamentāli tiek mainīta līdzšinējā tirgus uzraudzības stratēģija, ikdienas darba organizācija un motivācija, priekšplānā izvirzot dialogu. Tāpēc sagaidām, ka šīs iniciatīvas rezultātā uzlabosies tiesību normu ievērošana praksē. Šobrīd notiek darbs pie reitinga izstrādes, lai varētu pārliecināties, vai “Konsultē vispirms” iniciatīva ir devusi gaidītos uzlabojumus sabiedrības interešu ievērošanā.

 

Eiropas Savienība pēdējos gados ir darījusi daudz, lai nodrošinātu augstāku patērētāju aizsardzību.  Šobrīd esam jaunu patērētāju likumdošanas pārmaiņu priekšā - Eiropas Komisija nākusi klajā ar priekšlikumu “Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss” (New Deal for Consumers), Priekšlikumā ietvertas pilnvaras patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām celt pārstāvības prasības patērētāju grupas vārdā. Tāpat priekšlikums paredz paplašināt patērētāju aizsardzību attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumiem, ņemot vērā digitālās nozares attīstību un daudzveidību, sankciju harmonizēšanu par pārrobežu patērētāju tiesību pārkāpumiem, atteikuma tiesību ierobežošanu, kā arī aizliegumu diskriminēt patērētājus, maldinoši piedāvājot zemākas kvalitātes preces.

 

Konferenci “Dialogs par mūsdienīgām un efektīvi īstenojamām patērētāju tiesībām” par Eiropas Komisijas izstrādāto priekšlikumu “Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss” šā gada 30. augustā organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Pasākumā piedalījās Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Tīna Astola (Tiina Astola), Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa, kā arī lielāko uzņēmēju organizāciju pārstāvji un patērētāju tiesību aizsardzības jomas eksperti.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem; http://www.facebook.com/ekonomikasministrija

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019