EM un SIA “Jūrmalas siltums” noslēdz brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu

26-03-2018

Šā gada 26. martā Ekonomikas ministrija noslēdza brīvprātīgo vienošanos ar SIA “Jūrmalas siltums” par sadarbību energoefektivitātes jomā. SIA “Jūrmalas siltums” kļuvis par otro uzņēmumu, kas brīvprātīgi apņēmies aktīvi strādāt ar saviem galapatērētājiem, lai veicinātu enerģijas efektīvu izmantošanu.

 

Efektīva enerģijas izmantošana palielina kā uzņēmumu, tā arī valsts konkurētspēju – tā ir iespēja samazināt energoresursu izmaksas un veidot noturību pret to cenu celšanās riskiem. Esam gandarīti par uzņēmuma SIA “Jūrmalas siltums” izrādīto apņemšanos, kļūstot par vienu no pirmajiem vēstnešiem jaunajai iniciatīvai un paraugu ikvienam uzņēmumam un pašvaldībai, kas vēlēsies pievienosies iniciatīvai,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka.

 

Vienošanās mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību starp ministriju, uzņēmējiem un pašvaldībām, lai veicinātu energoefektivitāti un pieredzes apmaiņu. Vienošanās paredz energoefektivitātes uzlabošanos atsevišķos uzņēmumos, komersantus pārstāvošas organizācijas uzņēmumos vai pašvaldībās.

 

SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš: Gatavojoties energopārvaldības sistēmas ieviešanai, tika veikti būtiski uzlabojumi ražošanas procesa pārvaldībā un efektivitātes uzlabošanā. Atsaucoties Ekonomikas ministrijas aicinājumam noslēgt brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu, esam apņēmušies turpināt iesākto, sekmējot klientu izpratni un veicinot siltumenerģijas racionālu izmatošanu.

 

 

Vienošanās ar SIA “Jūrmalas siltums” noslēgta uz pieciem gadiem un tās pamatnosacījums ir darbības plāns, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu vismaz 10% apmērā. Vienošanās saturs veidots sarunu gaitā ar uzņēmumu, vienojoties par tālāko sadarbību.

 

Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitāti ir viens no instrumentiem valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Sasniegtais enerģijas ietaupījums tiks novērtēts un paziņots valsts energoefektivitātes monitoringa sistēmā.

 

Pirmo brīvprātīgo vienošanos Ekonomikas ministrija noslēdza pērn decembrī ar SIA “Salaspils siltums”. Pēc vienošanās noslēgšanas SIA “Jūrmalas siltums” un SIA “Salaspils siltums” piedalīsies Latvijā apstiprinātās enerģētikas politikas ieviešanā un sniegs izmērāmu ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

 

Kā iepriekš ziņots, Ekonomikas ministrija 2017. gada augustā publicēja uzaicinājumu komersantiem, komersantus pārstāvošām organizācijām un pašvaldībām pieteikties brīvprātīgas vienošanās noslēgšanai. Uzaicinājumam atsaucās seši komersanti – līdz ar to šobrīd vienošanās jau noslēgtas ar diviem komersantiem, savukārt ar četriem vēl sarunas turpinās.

 

Brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu starp valsti, no vienas puses, un uzņēmējiem, organizācijām vai pašvaldībām, no otras puses, paredz Energoefektivitātes likums. Likuma mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas

 

Par uzņēmumu:

SIA “Jūrmalas siltums”, lai nodrošinātu klientiem došu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu, aktīvi strādā pie sistēmu modernizācijas un procesu efektivitātes uzlabošanas, kā arī konsultē patērētājus energoefektivitātes jautājumos un izstrādā ieteikumus ēku īpašniekiem. Uzņēmums ir viens no pirmajiem siltumapgādes pakalpojuma sniedzējiem Latvijā, kurš ir veicis energopārvaldības sistēmas ieviešanu un saņēmis ISO 50001:2011 sertifikātu.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/siltinam

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019