Ašeradens: atceltas pirmās trīs atļaujas AER koģenerācijas elektrostacijām

20-12-2017

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens šodien, 20. decembrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, informējot par īstenotajām pārbaudēm atjaunojamo energoresursu (AER) koģenerācijas elektrostacijās un to pirmajiem rezultātiem, norādīja, ka Ekonomikas ministrija uz šo brīdi jau pieņēmusi lēmumus par atļauju atcelšanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros trīs koģenerācijas elektrostacijām – SIA «Elektro rīdzene» Cēsu novadā, SIA «Energo Fortis» Līvānu novadā un SIA «E-Strenči» Strenču novadā.

 

Tāpat ministrs norādīja, ka šobrīd vēl tiek vērtēta situācija 29 koģenerācijas elektrostaciju darbībā, analizējot būvvalžu sniegto informāciju, Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un AS “Sadales tīkls” rīcībā esošo informāciju un pieprasot skaidrojumus komersantiem. Savukārt, 7 gadījumos konstatēts, ka atļauja pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ir saglabājama, jo pārbaudē konstatēts, ka tām gan AS “Sadales tīkls”, gan būvvalžu akti izsniegti noteiktajos termiņos un stacijas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Par šo staciju faktiskās darbības atbilstību noteikumiem tiks veikta pārbaude vispārējā obligātā iepirkuma saņēmēju auditā.

 

Kā jau informēts, pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām, Ekonomikas ministrija veic apjomīgu auditu sēriju, lai analizētu un vērtētu visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību un pieņemto lēmumu leģitimitāti. Kā minēts, pirmšķietami secināts, ka nav ievērota virkne spēkā esošu prasību, kas jāizpilda, lai pieslēgtu elektrostacijas sadales tīklam.

 

No uzsāktajām pārbaudēm ir noslēdzies arī AS “Sadales tīkls” pieslēguma izveidošanas kārtības audits, ko AS “Latvenergo” uzdevumā īstenoja auditorkompānija “PwC SIA”. Revīzijā secināts, ka minētajā jomā ārējais normatīvais regulējums ir nepilnīgs, nav savstarpēji harmonizēts, un tas rada interpretācijas iespējas. Vērtējot Sadales tīkla iekšējo procedūru īstenošanu, secināts, ka koģenerācijas elektrostaciju pieslēgšanas procesā sadales sistēmai AS “Sadales tīkls” darba organizācijā sastopama atšķirīga dokumentu organizācijas prakse, tādēļ iekšējo normatīvo aktu prasības pildītas nekonsekventi, faktiskajai darbībai nereti atšķiroties no iekšējo kontroļu prasībām. AS “Latvenergo” noteicis prioritārus uzlabojumus AS “Sadales tīkls” darbībā.

 

Savukārt, lai uzlabotu ārējo normatīvo regulējumu, tā piemērošanas un kontroles efektivitāti, EM izstrādājusi vairākus priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nosakot termiņu obligātā iepirkuma uzsākšanai, uzstādāmās jaudas minimālā sliekšņa noteikšanu, ražošanas kvotas ierobežojumus, kā arī paplašinot regulējumu staciju kontrolē. Plānots, ka līdz šī gada 29. decembrim noteikumi tiks izsūtīti starpinstitūciju saskaņošanai.

 

Lai pieņemtu tiesiski izsvērtus lēmumus, patlaban vēl notiek šādas pārbaudes:

  1. EM turpina pārbaudes AER koģenerācijas elektrostacijās, kas uzsākušas darbību ar pazeminātu jaudu - minētās 29 stacijās;
  2. SPRK veic pieslēguma izveidošanas atļauju kārtības pārbaudi, neatbilstību novēršanu un SPRK noteiktās kārtības precizēšanu;
  3. 2018.g. pirmajā pusgadā tiks īstenots vispusīgs OIK atļauju saņēmēju audits;
  4. tiks īstenots arī neatkarīgs ministrijas faktiskās rīcības izvērtējums, kā arī sistēmas izvērtējums no ietekmes uz tautsaimniecību un izmaksu efektivitātes viedokļa.

 

Visu minēto pārbaužu rezultāti sniegs vispusīgu un neatkarīgu ekspertīzi, kas ļaus pieņemt tiesiskus lēmumus un pilnvērtīgi vērtēt visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību. Nepieciešamības gadījumā noteikti tiks piesaistītas arī tiesībsargājošās iestādes, kas jau šobrīd konkrētu gadījumu izpētē uz aizdomu pamata par krāpnieciskām darbībām ir piesaistītas.

 

Ekonomikas ministra A.Ašeradena prezentācija Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

e-pasta adrese: prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    20-12-2017