2018. gada prioritātes būvniecībā – administratīvā sloga un ēnu ekonomikas mazināšana, kvalitātes un drošības paaugstināšana

14-12-2017

Latvijai 2017. gadā ir pamats lepoties ar būvniecības nozari – tā ir kāpinājusi eksportu vēsturiski augstākajā līmenī, tā ir ieviesusi elektronisko darba laika uzskaiti lielos objektos rekordātros tempos, izstrādājusi būvniecības nozares stratēģiju, kā arī spējusi apkalpot pieaugošo pieprasījumu valstī pēc būvniecības pakalpojumiem,” vērtējot šogad notikušo būvniecības nozarē uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis. “Tomēr, neskatoties uz sasniegumiem šogad, ir daudz darāmā 2018. gadā, lai mazinātu administratīvo slogu un ēnu ekonomiku būvniecībā, kā arī veicinātu būvniecības kvalitāti un drošību. Ar gandarījumu jāsecina, ka šis gads ir pagājis intensīvas un konstruktīvas sadarbības zīmē ar būvniecības nozari, lai sekmētu izvirzīto mērķu sasniegšanu,” turpina E. Valantis.

 

2018. gadā Ekonomikas ministrija ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē apņēmusies noslēgt pilnu regulējuma izstrādi elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanai būvlaukumā, kā arī izstrādāt papildu atbalsta pasākumus ģenerālvienošanās noslēgšanas veicināšanai un pabeigt tipveida līgumu izstrādi publiskiem iepirkumiem

 

Lai nodrošinātu divreiz ātrāku dokumentu skaņošanas procesu no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, tiks pilnveidota Būvniecības informācijas sistēma (BIS) būvprojektu skaņošanai elektroniski un piedāvāts ieviest «klusēšana - piekrišana» principu inženiertīklu īpašnieku un transportbūvju īpašnieku tehnisko noteikumu saskaņošanai.

 

Savukārt būvniecības drošības veicināšanai 2018. gadā plānots pilnveidot Būvniecības likumu, nosakot striktu atbildību sadalījumu starp būvniecības procesa dalībniekiem, kā arī precizējot būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biroja kompetences. Nākamā gada laikā paredzēts pārskatīt apdrošināšanas sistēmu, kā arī modernizēt būvnormatīvus energoefektivitātes jomā.

 

“Pozitīvi vērtējams, ka noslēgtā būvniecības nozares un valsts sadarbības memoranda izpildē vērojams būtisks progress. Cieši sadarbojoties ar nozari, šogad izstrādāta būvniecības nozares stratēģija 2017. – 2024. gadam, ieviesta elektroniskā darba laika uzskaite, pieņemti grozījumi ugunsdrošības noteikumos koka ēkām un īstenoti citi nozīmīgi pasākumi,” atzīst E. Valantis.

 

Lai atvieglotu un veicinātu ģenerālvienošanās noslēgšanu, īstenoti vairāki pasākumi, tai skaitā pieņemti grozījumi Darba likumā un grozījumi Būvkomersantu reģistrācijas noteikumos. Sadarbībā ar būvniecības nozari izstrādāti grozījumi Būvniecības likumā, cita starpā paredzot elektronisku būvniecības ieceres dokumentu saskaņošanu BIS. Tāpat šā gada laikā modernizēti vairāki būvnormatīvi, kā arī mazināts birokrātiskais slogs stiegrojuma prasībām.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    14-12-2017