“Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”. 

  

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijā (EM) un EM resorā – Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), Konkurences padomē (KP), Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC)  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), uzlabojot pamatdarbības procesu elektronizācijas līmeni. 

  

Projekta mērķi iecerēts sasniegt centralizējot, apvienojot un standartizējot resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietojumus un infrastruktūru, tādejādi samazinot IKT uzturēšanas un administrēšanas izmaksas, kā arī veicinot iestāžu informācijas aprites vienotību, caurskatāmību un pieejamību.  

 

Līdz ar pakalpojuma “Ekonomikas ministrijas resora vienota darba vieta” izveidi EM,  BVKB, KP, PTAC un LIAA tiks izveidotas vienotas darba vietas, nodrošinot arī vairākus darbvirsmu virtualizācijas risinājumus, tādējādi uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti. 

  

Sistēmu administrēšanas, uzturēšanas un lietotāju atbalsta efektivitāti sekmēs tehnoloģiski viendabīga  un integrēta IT infrastruktūra, aizstājot sadrumstalotos, atsevišķos resora IKT risinājumus, kā arī atbilstoša pakalpojuma līmeņa nodrošināšana. 

 

 Iecerēts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti vienpadsmit publiskās pārvaldes darbības procesi un portālā www.data.gov.lv publicētas vismaz desmit atvērto datu kopas, kā arī īstenoti informatīvie pasākumi, veicinot Projekta ietvaros radīto elektronisko pakalpojumu un Projekta datu kopu atkalizmantošanu. 

  

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši un kopējais finansējums - 2 500 000 eiro. 

  

Sekmīgai projekta realizācijai tika noslēgta vienošanās ar SIA “Analytica” (turpmāk – Konsultants) par programmatūras izstrādes, kā arī vienota risinājuma arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrādi. Saskaņā ar vienošanos Konsultants 2019. gada maijā ir  noslēdzis informācijas analīzes posmu, savukārt  2019.gada decembrī iesniedzis ziņojumu par detalizācijas posmā paveikto – izstrādātajiem biznesa procesiem un to specifikācijām, izstrādāto un pielāgoto programmatūru, IKT infrastruktūras centralizācijas tehniskās specifikācijas izveidi un  projekta risku novērtējumu. 

 

Vienlaikus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā sadarbības partnera piesaistīšanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā. Savukārt Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojuma ietvaros nodrošinās šifrētus datu pārraides pakalpojumus starp EM, tās resora iestādēm un Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centru. 

 

 

Kontaktpersona:

Andriāns Jankovskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks –

informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

Andrians.Jankovskis@em.gov.lv

Tālrunis: 67013246

Lapas informācija atjaunota:    07-02-2020