Dzīvo siltāk

2010. gada 25. februārī 18 nevalstiskās organizācijas un bankas parakstīja sadarbības memorandu par efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu, informējot par mājokļu renovācijas procesu. Kopumā memorandu ir parakstījusi 31 organizācija. Par Memoranda galveno uzdevumu uzskatāma informācijas pieejamības nodrošināšana par mājokļu renovācijas procesu, tai skaitā

- nozaru asociāciju savstarpējās sadarbības / izglītošanās, lai nodrošinātu informācijas apriti par aktualitātēm nozarē, sekmēšana;
- informācijas pieejamības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem nodrošināšana;
- informācijas pieejamības dzīvokļu īpašniekiem par finansējuma avotiem mājokļu renovācijai nodrošināšana;
- informēšana par mājokļu renovācijas ieguvumiem;
- izglītošana par kvalitatīviem renovācijas procesa nosacījumiem;
- informēšana par būvmateriālu kvalitātes standartiem un to iestrādes tehnoloģijām;
- kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšana, informējot sabiedrību par nozarē aktuālo informāciju.
 
Sīkāka informācija šeit
 
2013. gadā informatīvā kampaņa "Dzīvo siltāk” ieguva Eiropas Komisijas augstāko novērtējumu konkursā Ilgtspējīga enerģija Eiropai. Sīkāka informācija eusew.eu mājas lapā http://www.eusew.eu/awards-competition/awards-archive/awards-winners-2013; http://www.eusew.eu/component/see_projectview/?view=see_projectdetail&projectid=8493&catId=1&pageNum=0&index=3 
 
2015.gadā  Ekonomikas ministrijas īstenotā komunikācijas kampaņa “Dzīvo siltāk” kļuvusi par Energy Globe balvas konkursa nacionālo uzvarētāju, saņemot starptautisku atzinību par izcilu veikumu ilgtspējas veicināšanā energoefektivitātes jomā Latvijā. Sīkāka informācija šeit 
 

Let’s live warmer ! here

Informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" 5 gadu rezultāti 

 Iepriekšējo semināru un konferenču videomateriālus varat noskatīties Dzīvo siltāk youtube.com kanālā "Siltinam" http://www.youtube.com/siltinam

Visas prezentācijas ir vienkopus http://www.slideshare.net/siltinam/

Aktualitātēm par daudzdzīvokļu māju renovāciju Jūs varat sekot:

1) www.twitter.com/siltinam

2) http://www.facebook.com/dzivosiltak

3) http://www.draugiem.lv/siltinam/

 Ja ir jautājumi, kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājokļu renovāciju, rakstiet uz e pastu: dzivosiltak@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    27-05-2016