Inovācija

 

 

Nosaukums

Projektu iesniegumu atlase

Statuss

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

Nepārtraukti

Informācija:

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Nepārtraukti

Informācija:

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

2. kārta noslēgusies

(21.11.2017.-12.04.2018.)

Informācija:

Atbalsts nodarbināto apmācībām Nepārtraukti

Informācija:

Inovāciju motivācijas programma Nepārtraukti

Informācija:

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti Nepārtraukti

Informācija:

 

Lapas informācija atjaunota:    08-10-2019