Inovācija

Nosaukums

Projektu iesniegumu atlase

Statuss

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

14.03.2016-16.05.2016

Informācija:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-1-1-atbalsts-jaunu-produktu-un-tehnologiju-izstradei-kompetences-centru-ietvaros-2-karta

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai 25.11.2016-02.12.2016

Informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-1-2

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā 21.10.2017-12.09.2018

Informācija:

Otrās projektu iesniegumu atlases kārta izsludināta līdz 2018. gada 12. aprīlim.

Atbalsts nodarbināto apmācībām 25.01.2016-24.03.2016

Informācija:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam

Inovāciju motivācijas programma 05.07.2016-04.08.2016

Informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-2-inovaciju-motivacijas-programma

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti 03.08.2016-05.09.2016

Informācija:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-3-atbalsts-ikt-un-netehnologiskam-apmacibam-ka-ari-apmacibam-lai-sekmetu-investoru-piesaisti

 

Lapas informācija atjaunota:    09-04-2018