Inovācija

 

 

Nosaukums

Projektu iesniegumu atlase

Statuss

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

14.03.2016-16.05.2016

Informācija:

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Nepārtraukti

Informācija:

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

2. kārta noslēgusies

(21.11.2017-12.04.2018)

Informācija:

Atbalsts nodarbināto apmācībām līdz 31.12.2022.

Informācija:

Inovāciju motivācijas programma Nepārtraukti

Informācija:

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti līdz 31.12.2022.

Informācija:

 

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2018