Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

 Kārta 

Projektu iesniegumu atlases datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē   I kārta 

13.12.2016.- 31.05.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  II kārta 13.03.2018.- 13.06.2018.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1-k-2 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās  I kārta  01.07.2016.- 31.12.2023.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās  I kārta 19.06.2016.-31.12.2019

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās II kārta  07.03.2018. - 31.12.2019.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  I kārta 18.04.2017.- 17.07.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  II kārta  01.11.2017.- 01.02.2018.

Atlases noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2 

Atbalsts ESKO attīstībai un konkurētspējas celšanai, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.  I kārta  

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 2017.gada 27.jūlijā 

 

Ex ante izvērtējums apstiprināts ar 2017.gada 9.oktobra Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/23

Lapas informācija atjaunota:    09-05-2018