Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

 Kārta 

Projektu iesniegumu atlases datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē   I kārta 

13.12.2016.- 31.05.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  II kārta 01.02.2018.- 30.04.2018.

MK noteikumi apstiprināti 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta sēdē: https://likumi.lv/doc.php?id=296683


Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 9.oktobra ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/24

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās  I kārta  01.07.2016.- 31.12.2023.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās  I kārta 19.06.2016.-31.12.2019

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās II kārta  2018.gada II ceturksnis

MK noteikumi apstiprināti 2018.gada 4.janvāra Ministru kabineta sēdē: https://likumi.lv/doc.php?id=296336

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 7.jūlija ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/13

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  I kārta 18.04.2017.- 17.07.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  II kārta  01.11.2017.- 01.02.2018.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2 

Atbalsts ESKO attīstībai un konkurētspējas celšanai, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.  I kārta  

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 2017.gada 27.jūlijā 

 

Ex ante izvērtējums apstiprināts ar 2017.gada 9.oktobra Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/23

Lapas informācija atjaunota:    29-01-2018