Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

 Kārta 

Projektu iesniegumu atlases datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē   I kārta 

13.12.2016.-31.05.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  II kārta 01.02.2018. – 30.04.2017.

MK noteikumu projekts nosūtīts izsludināšanai VSS.

Kritēriji iesniegti izskatīšanai 28.09.2017. AK sēdē

 
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās  I kārta  08.2016.-31.12.2023.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās  I kārta 19.09.2016. – 31.12.2018. 

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  I kārta 18.04.2017 - 17.07.2017

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  II kārta  2018.gada II ceturksnis

Atlases kārtas kritēriji 12.05.2017. iesniegti izskatīšanai 15.06.2017. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē.

MK noteikumu projekts izsludināts 18.05.2017. VSS.

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās II kārta  2018.gada II ceturksnis

Atlases kārtas kritēriji 12.05.2017. iesniegti izskatīšanai 15.06.2017. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē.

MK noteikumu projekts izsludināts 01.06.2017. VSS.

Atbalsts ESKO attīstībai un konkurētspējas celšanai, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. I kārta  

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 27.07.2017.

Ex ante izvērtējuma projekts tiek virzīts izskatīšanai 31.08.2017. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Apakškomitejas sēdē.

Lapas informācija atjaunota:    22-08-2017