Enerģētika un energoefektivitāte

 

 

Nosaukums

 Kārta 

Projektu iesniegumu atlases datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē   I kārta 

13.12.2016.- 31.05.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija

 

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  II kārta 13.03.2018.- 13.06.2018.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē  III kārta

līdz 2020.gada 1.oktobrim

www.cfla.gov.lv
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās  I kārta  01.07.2016.- 31.12.2023.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās  I kārta 19.06.2016.-31.12.2019

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās II kārta  07.03.2018. - 31.12.2019.

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana.

Sīkāka informācija

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  I kārta 18.04.2017.- 17.07.2017.

Atlase noslēgusies.

Sīkāka informācija

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē  II kārta  01.11.2017.- 01.02.2018.

Atlases noslēgusies.

Sīkāka informācija 

Lapas informācija atjaunota:    03-08-2020