Enerģētika un energoefektivitāte


 

 

Nosaukums

Plānotais projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums

Statuss

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

13.12.2016.-12.05.2017.

Sīkāka informācija:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās 08.2016.-31.12.2023.


Sīkāka informācija:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās 19.09.2016. – 31.12.2018. 

Sīkāka informācija: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1 

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2017.gada 1.ceturksnis

Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas kritēriji 2016.gada 15.novembrī apstiprināti Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.

Precizētais MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 27.12.2016

Lapas informācija atjaunota:    27-12-2016