Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Aktivitātes mērķis – nodrošināt projekta publicitāti.

 

Projekta īstenošanas laikā sagatavotas preses relīzes (pēc nepieciešamības, sasniedzot vērā ņemamus rezultātus) par projekta īstenošanas gaitu un aktivitāšu rezultātiem, Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē ievietota aktuālā informācija un projekta rezultāti, projekta aktivitāšu ietvaros organizēti semināri.

 

Preses relīzes

 

Darba tirgus nākotnes pieprasījuma izmaiņas noteiks tehnoloģiju attīstība (23.09.2013.)

 

Nākotnē darba tirgu ietekmēs ekonomikas strukturālās izmaiņas un tehnoloģiju attīstība (23.09.2013.)

 

Nākotnē darba tirgu ietekmēs ekonomikas strukturālās izmaiņas un tehnoloģiju attīstība (18.09.2013.)

 

Uzņēmēju atziņas izmantos darba tirgus prognozēšanā (17.07.2013.)

 

EM uzsāk darba tirgus pieprasījuma prognozēšanas sistēmas pilnveidošanas projektu (13.11.2010.)

Lapas informācija atjaunota:    24-04-2019