Muitas procedūras

1. Kāda būs preču/pakalpojumu un importa/eksporta nodokļu politika? Kā tas ietekmēs brīvo tirdzniecību?

Šobrīd nav skaidri zināms, kādi būs importa un eksporta nosacījumi starp ES un Lielbritāniju, jo Lielbritānijas parlaments līdz šim nav atbalstījis un vēl lemj par Izstāšanās līgumu un Politisko deklarāciju. Attiecīgi šobrīd ir paredzami divi scenāriji:

 

1) Ja Izstāšanās līgums tiek apstiprināts (ratificēts), tad:

  • stāsies spēkā pārejas periods līdz 2020.gada 31.decembrim, līdz kuram, saglabāsies uz ES Vienotā tirgus nosacījumiem balstītas attiecības jeb visi brīvas preču un pakalpojumu tirdzniecības nosacījumi.
  • preces, kas ir laistas apgrozībā ES vai Lielbritānijas tirgū pirms pārejas perioda beigām, t.i. līdz 2020.gada 31.decembrim, varēs tajā brīvi atrasties vai pārvietoties starp šiem abiem tirgiem bez preču modifikācijas vai pārmarķēšanas ierobežojumiem, līdz tiks sasniegts gala lietotājs.
  • uzsāktās tranzīta un eksporta procedūras tiks noslēgtas saskaņā ar ES likumdošanu. Izņēmums attieksies uz dzīviem dzīvniekiem vai dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz ko uzreiz pēc pārejas perioda beigām t.i. ar 2021.gada 1.janvāri attieksies importa un sanitārie noteikumi, šķērsojot abu pušu robežas, kas saistīts ar šo preču augstu sanitāro risku un nepieciešamajām veterinārajām kontrolēm.

 

2) Ja Izstāšanās līgums netiek apstiprināts (kāda no pusēm to neratificēs), tad pārejas perioda nosacījumi piemēroti netiks un no izstāšanās dienas Lielbritānija kļūst par tā saucamo trešo valsti jeb valsti ārpus ES.

 

Šajā gadījumā attiecības turpmāk tiks balstītas uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) līgumu nosacījumiem. Tas nozīmēs, ka attiecībā uz Lielbritāniju tāpat kā uz citām trešajām valstīm, saskaņā ar PTO noteikumiem, tiks:

  • piemērotas visas importa un eksporta formalitātes,
  • iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi,
  • Lielbritānijā reģistrētie EORI numuri nebūs vairs derīgi ES,
  • muitas atļaujas, kurās iekļauta Lielbritānija, būs jāsaņem no jauna, un arī pretēji – Lielbritānijas izsniegtās muitas atļaujas vairs nebūs derīgas ES-27.

 

2. Kam vajadzētu gatavoties uzņēmējam, kas eksportē uz Lielbritāniju? Kādi ieteikumi?

Uzņēmumiem, kas eksportē uz Lielbritāniju būtu jāpārskata noslēgtie līgumi ar Lielbritānijas uzņēmumiem vai privātpersonām, īpašu uzmanību pievēršot tajos atrunātiem strīdu izšķiršanas jautājumiem, jo jāņem vērā, ka Lielbritānijai kļūstot par trešo valsti, uz to vairs neattieksies ES ietvaros saskaņotās tiesvedību procesuālās darbības, tostarp atvieglota spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās.

 

Tiem uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar preču izvešanu pārstrādei uz Lielbritāniju, jārēķinās, ka atpakaļievestās preces no Lielbritānijas tiks apliktas ar muitas maksājumiem – attiecīgi no izstāšanās dienas (ja Izstāšanās līguma netiek apstiprināts) vai no 2021.gada 1.janvāra (ja netiks panākta vienošanās par šādu muitas maksājumu atcelšanu nākotnes ekonomiskās partnerības ietvaros).

 

Gadījumā, ja Izstāšanās līgums netiks apstiprināts (kāda no pusēm to neratificēs), tad Lielbritānijai sākot ar izstāšanās dienu kļūs par trešo valsti. Tas nozīmē, ka attiecībā uz Lielbritāniju tāpat kā uz citām trešajām valstīm, saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem, tiks piemērotas visas importa un eksporta formalitātes, iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi. Šajā gadījumā uzņēmumiem būtu svarīgi laicīgi iegūt informāciju un būt gatavībā gaidāmajām izmaiņām muitas formalitāšu kārtošanā, īpaši svarīgi tas būtu uzņēmumiem, kuriem nav līdzšinējās pieredzes šo formalitāšu kārtošanā.

Lapas informācija atjaunota:    02-08-2019