Lielbritānijas izstāšanās (BREXIT)

2019.gada 17.oktorbrī starp Eiropas Savienības (ES) un Lielbritānijas sarunu vedējiem tika panākta provizoriska vienošanās par tā sauktā Izstāšanās līguma saturu. 2019.gada 28.oktobrī ES piekrita izstāšanās sarunu termiņu pagarināt līdz 2020.gada 31.janvārim, jo ir skaidrs, ka Lielbritānijas iekšpolitisko lēmumi neļaus parlamentam pabeigt vienošanās ratifikāciju līdz 2019.gada 31.oktobrim. Dotais pagarinājums ļauj Lielbritānijai pamest ES arī ātrāk, ja tiek ratificēts izstāšanās līgums.

 

Tadējādi šobrīd joprojām ir iespējami divi izstāšanās scenāriji - gan sakārtots (ar līgumu), gan nesakārtors (bez līguma).

 

Sakārtotas jeb tiesiski paredzamas izstāšanās gadījumā līdz ar Izstāšanās līguma spēkā stāšanos tiks piemēroti minētajā līgumā ietvertie pārejas perioda nosacījumi. Pārejas periodam būtu jānoslēdzas 2020.gada 31.decembrī, līdz kuram puses apņemas vienoties par Nākotnes attiecību līgumu.

 

"Bezlīguma" scenārija gadījumā Lielbritānija kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES, kas nozīmē, ka savstarpējās attiecības starp Lielbritāniju un ES notiks saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces. Praksē tas nozīmē, ka sadarbība ar Lielbritāniju būs balstītas uz tādiem pašiem nosacījumiem kā ar ASV, Ķīnu vai Krieviju.

 

Lasiet vairāk:

Brexit sarunas (avots Ārlietu ministrija)

Brexit sagatavotības kontrolsaraksts uzņēmumiem, kas darbojas ES (2019.gada septembris, avots Eiropas Komisija)

Muitas rokasgrāmata uzņēmumiem (2019.gada aprīlis, avots Eiropas Komisija)

Patērētāju tiesības bezlīguma Brexit gadījumā (2019.gada marts, avots Eiropas Komisija)

Studijas un praktiskā apmācība Apvienotajā Karalistē bezlīguma Brexit gadījumā (2019.gada marts, avots Eiropas Komisija)

Ceļošana starp Apvienoto Karalisti un ES bezlīguma Brexit gadījumā (2019.gada marts, avots Eiropas Komisija)

Paredzamās pārmaiņas, kas iestāsies neatkarīgi no faktiskā nākotnes scenārija (avots Eiropas Komisija)

Lapas informācija atjaunota:    28-10-2019