Informācija tirgotājiem

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” citastarp nosaka arī darbības nosacījumus tirdzniecības nozares uzņēmumiem.

 
Papildus informējam, ka Ministru kabinets 2020.gada 27. oktobrī pieņēma ilgtermiņa stratēģiju Covid-19 vīrusa izplatības mērķtiecīgai kontrolei.
 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī tirdzniecības uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts); 
 • distancēšanās 2 metri ( MK noteikumu 6. punkts); 
 • higiēnas prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts); 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

 

No 2020. gada 14. oktobra tirdzniecības vietu apmeklētējiem jālieto sejas maskas. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

 

Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, tirdzniecības vietās jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. 

 

Iespēju robežās aicinām tirgotājus veikt arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

 

Papildus aicinām tirgotājus iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci!

 

ATBILDES UZ BIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

 

PAPILDU IETEIKUMI TIRGOTĀJIEM TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI:
 • Nerīkojiet vērienīgas iepirkšanās akcijas, piemēram, Mamutu dienas vai Melnās piektdienas (tas neattiecas uz atsevišķām precēm, ko tirgotājs vai ražotājs piedāvā par akcijas cenu).
 • Nerīkojiet citas aktivitātes, degustācijas un akciju piedāvājumus, kas var veidot cilvēku drūzmēšanos.
 • Rūpīgi sekojiet cenām, lai nepieļautu spekulatīvu cenu palielināšanu. Šobrīd ir sevišķi svarīgi paredzēt pēc iespējas vairāk atlaides, jo iedzīvotājiem krīzes rezultātā samazināsies ienākumi.
 • Veikala ekrānos, veikala radio un ar atbilstošiem uzrakstiem (piemēram, plakātiem, stendiem utt.) pastiprināti informējiet pircējus lieki neuzturēties tirdzniecības vietā, ievērot norādījumus par distances ievērošanu un citus ieteikumus.
 • Pēc iespējas organizējiet preču piegādi un preču izlikšanu plauktos laikā, kad ir mazāka pircēju plūsma.
 • Pēc iespējas veidojiet iepirkšanās stundas vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām laika posmā no plkst. 8:00-10:00.
 • Nosakiet pastiprinātus higiēnas pasākumus, tai skaitā biežākus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus beztaras produkcijas un kasu zonās.
 • Ja iespējams, ieviesiet veikalā vienas stundas pārtraukumu dienas vidū, lai varētu papildināt plauktus un veikt dezinfekcijas pasākumus.
 • Pēc iespējas organizējiet iepirkšanos ar iepirkšanās ratiņiem, kas palīdz fiziski ievērot lielāku distanci. Veiciet pastiprinātu groziņu un ratiņu tīrīšanu un dezinfekciju.
 • Iesaiņojiet nefasēto pārtiku, lai samazinātu infekcijas iespējas nokļūt uz tās.
 • Izvietojiet pie ieejas dezinfekcijas līdzekļus vai citus personīgās higiēnas līdzekļus roku tīrībai vismaz ar 60% spirta un/vai vienreizējos cimdus.
 • Nodrošiniet lielāku distanci starp pircējiem kasu zonā (piemēram, atverot katru otro kasi, vai nodrošinot lielāku strādājošo kasu skaitu atbilstoši konkrētās tirdzniecības vietas iespējām, lai neveidotu klientu drūzmēšanos kasu zonā).
 • Pēc iespējas iezīmējiet pircēju rindas gaidīšanas vietas (līdzīgi, kā tas ir finanšu iestādēs), norādot distanci starp cilvēkiem, tam izmantojot dzeltenas uzlīmētas līnijas.
 • Naudu un norēķinu kartes nenododiet no rokas rokās, iedrošiniet izmantot norēķinu vietu.
 • Pēc iespējas ieviesiet attālināto darbu.
 • Nodrošiniet pārdevējiem iespēju biežāk un/vai dezinficēt nomazgāt rokas.
 • Rūpējieties par darbinieku imunitātes uzlabošanu, pēc iespējas nodrošinot  bezmaksas ingveru, citronu, medu vai citus veselību stiprinošus produktus.
 • Nodrošiniet darba vietas ar termometru darbinieku veselības stāvokļa kontrolēšanai.
 • Lūdziet veselajiem cilvēkiem sniegt palīdzību saslimušajiem līdzcilvēkiem pārtikas un medikamentu iegādē. Ja iespējams, e-veselības vidē norādiet, ka recepšu medikamentus izņems cita persona (kura to var darīt, ierodoties aptiekā ar e-receptes numuru un personu apliecinošu dokumentu).
 • Iespēju robežās veiciniet e-veikalu izmantošanu un preču piegādes uz mājām.

 

IETEIKUMI PIRCĒJIEM:
 • Ejiet uz veikalu vai aptieku tikai tad, ja jūtaties vesels.
 • Ejiet uz veikalu un aptieku tikai pēc būtiskām precēm. Nedoties uz veikalu vai aptieku pēc nebūtiskām lietām, maksimāli ievērojot “paliec mājās” principu, rūpējoties par savu un pārējo Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību.
 • Uz veikalu vai aptieku sūtiet tikai vienu no ģimenes locekļiem.
 • Ja esat vesels, palīdziet citiem līdzcilvēkiem (ar pārtikas un medikamentu iegādi draugiem, radiniekiem un kaimiņiem - īpaši vecāka gadagājuma ļaudīm un māmiņām ar bērniem).
 • Sastādiet iepirkumu sarakstu, tādejādi samazinot uzkavēšanās laiku veikalā un iespēju inficēties.
 • Ievērojiet elementāru roku higiēnu, iepērkoties dezinficējiet rokas vai izmantot cimdus.
 • Ja veikalā redzat drūzmēšanos un pūli, nāciet nedaudz vēlāk. Neapmeklējiet veikalu iepirkšanās “sastrēgumstundās”, kad parasti ir liels pircēju pieplūdums.
 • Samaziniet tiešu kontaktu ar citiem cilvēkiem, tajā skaitā, sasveicinoties neizmantojiet rokas spiedienu vai apkampienus.
 • Ievērojiet distanci no citiem cilvēkiem (vēlams ap 2 m, bet ne mazāk par 1 m).
 • Ņemiet rokās tikai to preci, ko nolēmāt iegādāties. “Neapskatiet” produktus ar tausti.
 • Veidojiet zāļu uzkrājumus apdomīgi, ņemot vērā, ka medikamentiem ir stingri noteikts derīguma termiņš, pēc kura to lietošana ir bīstama.
 • Nebaidieties aicināt citus cilvēkus neklepot un nešķaudīt citu cilvēku un pārtikas virzienā. Aiciniet klepot vai šķaudīt, aizsedzot seju, saliektā rokas elkonī vai izmantot vienreiz lietojamo salveti.

 

Komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.  Aicinām tirdzniecības uzņēmumus izmantot pieejamos materiālus, lai informētu klientus par iespēju izmantot lietotni "Apturi Covid" vīrusa izplatības mazināšanai. Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

 

Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Lapas informācija atjaunota:    28-10-2020