Informācija sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” cita starp nosaka arī darbības nosacījumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts); 
 • distancēšanās 2 metri ( MK noteikumu 6. punkts); 
 • higiēnas prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts); 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

 

Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, sabiedriskās ēdinšanas vietās jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. 

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildus jānodrošina, ka:

 • tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
 • galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
 • pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00.

 

Vienlaikus MK noteikumos definētas prasības dažāda veida pasākumu (kāzas, izlaidumu u.c. svinības, banketi, utt.) organizēšanai, t.sk. sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot personu skaitu dažādos laika periodos, kā arī nosakot vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm utml.

 

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits (noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus):

 • no š.g. 1. - 31. jūlijam vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100  cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārtelpās;
 • no š.g. 1. - 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, un 3000 cilvēki ārtelpās.

 

Vienlaikus, organizējot pasākumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2:

 • ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;
 • jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;
 • uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā uz 4 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.

 

Vienlaikus aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu īpašniekus un vadītājus iespēju robežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu. Tāpat aicinām īstenot pasākumus darbinieku maksimālai aizsardzībai.

Lapas informācija atjaunota:    30-06-2020