Ekonomikas ministrijas sadarbības partneri

Ekonomikas ministrija ikdienā sadarbojas ar vairāk kā 100 nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām dažādos ministrijas kompetencē esošajos jautājumos. 

Nacionālo pozīciju izstrāde EM kompetences jomās
Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļa, Māra Rone, tālr.: 67013265, e-pasts: es@em.gov.lv

1.

Latvijas Darba devēju konfederācija

2.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)

Uzņēmējdarbības jautājumi
Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, Ilze Baltābola, tālr.: 67013271, e-pasts: ilze.baltabola@em.gov.lv

1.

EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome

2.

EM Tautsaimniecības padome

3.

Latvijas Darba devēju konfederācija

4.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

5.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

6.

Biedrība „Līdere”

7.

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija

8.

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija

9.

Ārvalstu investoru padome Latvijā

Ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta jautājumi
Kontaktpersona: Inovācijas departaments, Elīna Branta, tālr.: 67013007, e-pasts: elina.branta@em.gov.lv

1.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

2.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

3.

Ārvalstu investoru padome Latvijā

4.

EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome

5.

EM Tautsaimniecības padome

6.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

7.

Latvijas Darba devēju konfederācija

8.

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

9.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

Inovācijas jautājumi

Kontaktpersonas: Inovācijas departaments, Elīna Branta, tālr.: 67013007, e-pasts: elina.branta@em.gov.lv

1.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

2.

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

3.

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

4.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

5.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

6.

Latvijas Kokrūpniecības federācija

7.

Asociācija „Latvijas Koks”

8.

Latvijas Iepakojuma asociācija

9.

Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija

Tūrisma politikas jautājumi
Kontaktpersona: Nozaru politikas departaments, Evita Feldberga, tālr.: 67013023, e-pasts: evita.feldberga@em.gov.lv

1.

E-Tūrisma asociācija

2.

Kurzemes tūrisma asociācija

3.

Latgales reģiona tūrisma asociācija „Ezerzeme”

4.

Latvijas Ekotūrisma savienība

5.

Latvijas Jaunatnes mītņu asociācija „Apceļo Latviju”

6.

Latvijas Kempingu asociācija

7.

Latvijas Kurortoloģijas asociācija

8.

Latvijas Kūrortpilsētu asociācija

9.

Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”

10.

Latvijas Pašvaldību savienība

11.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

12.

Latvijas muzeju biedrība

13.

Latvijas Profesionālo gidu asociācija

14.

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija

15.

Latvijas Tūrisma gidu asociācija

16.

Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija „LATTŪRINFO”

17.

Latvijas Tūrisma izglītības asociācija

18.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

19.

Vidzemes tūrisma asociācija

20.

Zemgales tūrisma asociācija

Ārējo ekonomisko attiecību jautājumi
Kontaktpersona: Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa, Dace Klinsone, tālr.: 67013096, Dace.Klinsone@em.gov.lv

1.

Latvijas Darba devēju konfederācija

2.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3.

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

4.

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

5.

Latvijas Kokrūpniecības federācija

6.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

7.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

8.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

9.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

10.

Latvijas IT klasteris

11.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

12.

Latvijas Zivrūpnieku savienība

13.

Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija

14.

Latvijas Komercbanku asociācija

15.

Latvijas Tirgotāju asociācija

17. Latvijas jaunuzņēmumu asociācija “Startin.lv”
18. Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia”

Elektroenerģijas tirgu un infrastruktūras jautājumi

Enerģijas tirgus un infrastruktūras jautājumi

Kontaktpersona: Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments

Edijs Šaicāns, 67013143, e-pasts: Edijs.Saicans@em.gov.lv

 

1.

AS "Latvenergo"

2.

AS "Rīgas Siltums"

3.

AS "Latvijas Gāze"

4.

Fizikālās enerģētikas institūts

5.

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"

6.

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

7.

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

8.

Latvijas Sašķidrinātās naftas gāzes asociācija

9.

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

10.

Biedrība "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība"

11.

Latvijas arodbiedrība "Enerģija"

12.

AS "Sadales tīkls"

13.

AS "Augstsprieguma tīkls"

14. Rīgas Tehniskā Universitāte
15. AS “Latvijas Elektriskie Tīkli”
16.

AS “Gaso”

17. AS “Conexus Baltic Grid”

Ogļūdeņražu meklēšanas, ieguves un izpētes jautājumi
Kontaktpersona:  Enerģētikas politikas administrēšanas departaments, Kārlis Piģēns, tālr.: 67013133, e-pasts: Karlis.Pigens@em.gov.lv

1.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

2.

Latvijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija

Valsts naftas rezervju izveides jautājumi
Kontaktpersona: Enerģētikas politikas administrēšanas departaments, Inga Lāce, tālr.: 67013116, e-pasts: Inga.Lace@em.gov.lv

1.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

2.

Latvijas Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība

3.

Latvijas Sašķidrinātās naftas gāzes asociācija

4.

Latvijas Gāzes asociācija

Atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes un degvielas jautājumi
Kontaktpersonas: Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Atjaunojamo energoresursu nodaļa, Roberts Meijers, tālr.: 67013176, e-pasts:Roberts.Meijers@em.gov.lv

Energoefektivitātes nodaļa, Andžela Pētersone, tālr.:67013170, e-pasts:Andzela.Petersone@em.gov.lv

1.

Biedrība "Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija" (LAEF)

2.

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības institūts

3.

Biedrība "Latvijas Bioenerģijas asociācija"

4.

Latvijas Biogāzes asociācija

5.

Latvijas Biomasas asociācija (LATBIONRG)

6.

Mazās hidroenerģētikas asociācija

7.

Latvijas Vēja Enerģijas asociācija

8.

Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība

9.

Saules enerģijas asociācija

10.

Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija

11.

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

12.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

13.

Biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija"

14.

Biedrība "Zemnieku saeima"

15.

Latvijas Pašvaldību Savienība

16.

Energoauditoru asociācija

17.

Tehnisko ekspertu asociācija

18.

Fizikālās enerģētikas institūts

19.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

20.

Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība

21.

Biedrība "Lauksaimniecības tirgotāju un ražotāju asociācija"

22.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

23.

Biedrība "Auto asociācija"

Būvniecības politikas jautājumi
Kontaktpersona: Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļa, Evija Avota, tālr.: 67013262, e-pasts: Evija.Avota@em.gov.lv

1.

Ārvalstu investoru padome Latvijā

2.

Baltijas arhitektūras centrs

3.

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”

4.

Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs

5.

Būvmateriālu ražotāju asociācija

6.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība

7.

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”

8.

Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome

9.

Latvijas Akustiķu apvienība

10.

Latvijas Arhitektu savienība

11.

Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija

12.

Latvijas Būvinženieru savienība

13.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija

14.

Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija

15.

Latvijas Būvnieku asociācija

16.

Latvijas Darba devēju konfederācija

17.

Latvijas Elektriķu brālība

18.

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

19.

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome

20.

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija

21.

Latvijas Kokrūpniecības federācija

22.

Latvijas Logu un durvju asociācija

23.

Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija LATISOL

24.

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

25.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

26.

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

27.

Liepājas Reģiona novadu būvvalde

28.

Rīgas Būvvalde

29.

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte un Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

30.

Standartizācijas tehniskās komitejas (01;04;17;24;30;44;46;48)

31.

Tehnisko ekspertu asociācija

32.

Transportbūvju inženieru asociācija

33.

Ūdensapgādes un kanalizācijas konsultantu - projektētāju uzņēmums Aqua-Brambis

Mājokļu politikas jautājumi
Kontaktpersona: Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļa, Zane Zaļaiskalne, tālr.: 67013242, e-pasts: Zane.Zalaiskalne@em.gov.lv

1.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

2.

Latvijas Pašvaldību savienība

3.

Rīgas Namīpašnieku biedrība

4.

Biedrība „Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība”

5.

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

Tirdzniecības jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1.

Latvijas Tirgotāju asociācija

2.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3.

Latvijas Tirgu savienība

4.

Latvijas Darba devēju konfederācija

5. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija 
6. Latvijas Pašvaldību savienība
7. Latvijas Lielo pilsētu asociācija
8. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

E-komercijas jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

2.

Latvijas Interneta asociācija

3. Latvijas Tirgotāju asociācija
4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
5. Latvijas Darba devēju konfederācija
6. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija

Konkurences jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1.

Latvijas Tirgotāju asociācija

2.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3.

Latvijas Darba devēju konfederācija

4.

Pārtikas uzņēmumu federācija

5.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

6. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
7. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
8. biedrība “Zemnieku Saeima”
9. Latvijas Pašvaldību savienība
10.. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Didzis Brūklītis, tālr.: 67013274, e-pasts: Didzis.Bruklitis@em.gov.lv

1.

Patērētāju interešu aizsardzības asociācija

2.

Patērētāju interešu aizstāvības klubs

3.

Latvijas Tirgotāju asociācija

4.

Latvijas Darba devēju konfederācija

5.

Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija

6.

Latvijas Komercbanku asociācija

Darba tirgus prognozēšanas jautājumi  (vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšana)

Kontaktpersona: Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļa, Normunds Ozols, tālr.: 67013068,
e-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv

1.

Latvijas Darba devēju konfederācija

2.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

3.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

4.

Latvijas Pašvaldību savienība

5.

Rektoru padome

6.

Augstākās izglītības padome

7.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

8.

Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera

Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai 
Kontaktpersonas: Analītikas dienests, Česlavs Gržibovskis, tālr.: 67013258, e-pasts: Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv;

1.

Latvijas Darba devēju konfederācija

2.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

3.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

4.

Latvijas Pašvaldību savienība

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu izstrāde
Inovācija

Inovācijas departaments, Ilze Eberharde, t.:67013041, e-pasts: Ilze.Eberharde@em.gov.lv; 

1.

Latvijas Darba devēju konfederācija

2.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Pašvaldību savienība
4. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

5.

Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija

6.

Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmēju asociācija

7.

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

8.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

7.

Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija

10.

Latvijas Komercbanku asociācija

11.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

Bīstamo iekārtu drošība
Kontaktpersonas: Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļa, Valdis Lipskis, t.67013292, Valdis.Lipskis@em.gov.lv

1.

Tehnisko ekspertu asociācija

2.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija

3.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

4.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

5.

Latvijas degvielas tirgotāju un ražotāju savienība

6.

Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes tirgotāju asociācijas

7.

Valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs”

8.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”

9.

Neatkarīgo inženiertehnisko speciālistu asociācija (NISA)

Metroloģija

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļa, Valdis Lipskis, t.67013292, Valdis.Lipskis@em.gov.lv

1.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļa

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”

Atbilstības novērtēšana un standartizācija (vispārīgie jautājumi)

Kontaktpersona: Normunds Freibergs, tālruņa nr.: 67013067, e-pasts:Normunds.Freibergs@em.gov.lv

1.

Valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs”

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”

Preču un pakalpojumu brīva aprite

Kontaktpersonas: Jānis Zakovics, tālr.: 67013067, e-pasts: Janis.Zakovics@em.gov.lv;
Jolanta Reinsone, tālr. 67013238, Jolanta.Reinsone@em.gov.lv

1.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

2.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

3. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham)

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu izstrāde

Energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa, Līva Immermane, t.:67013131, e-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija
2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
3. Latvijas Pašvaldību savienība
4. Latvijas Lielo pilsētu asociācija
5. Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija
6. Latvijas Finanšu nozares asociācija
7. Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija
8. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
9. Būvmateriālu ražotāju asociācija
10. Latvijas Būvinženieru savienība
11. Latvijas Būvnieku asociācija
12. Rīgas Enerģētikas aģentūra
 

 

Lapas informācija atjaunota:    01-09-2020