Tautsaimniecības padome

Tautsaimniecības padome Ekonomikas ministrijas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu valstī.

 

Dace Freimane, T. 67013195, e-pasts: Dace.Freimane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    12-10-2020