Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisija

Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) izveidota un darbojas saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2014.gada 21.augusta Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisijas nolikumu.

 

Komisija, gadījumos, kad nodokļu maksātājam vai Valsts ieņēmumu dienestam rodas neskaidrības par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pētniecības un attīstības projekta dokumentācijā iekļauto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām, nodrošina projektā iekļauto darbību novērtēšanu un attiecīga rekomendējoša rakstura atzinuma sagatavošanu par projektā iekļauto darbību atbilstību pētniecības un attīstības darbībām atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.373 “Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai”.

 

Komisijā pārstāvēta Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu ministrija, Latvijas investīciju attīstības aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, kā arī attiecīgo jomu eksperti.

 

Komisijas sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija.

Detalizētākā informācija par nodokļu atvieglojumiem P&A:

 

Ekonomikas ministrija
Inovācijas departaments
Inovācijas politikas nodaļa
Māris Ēlerts
Tālr.: 67013244
E-pasts: Maris.Elerts@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    15-09-2016