Padomes sastāvs

Par Nacionālo standartizācijas padomi

1. Saskaņā ar Standartizācijas likuma 6. panta trešo daļu apstiprināt Nacionālo standartizācijas padomi (turpmāk -
padome) šādā sastāvā:


Padomes priekšsēdētājs


M. Lazdovskis - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs


Padomes locekļi:


D. Avotiņa - Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktore

K. Būmanis - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis

G. Grāveris - Satiksmes ministrijas pārstāvis, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskās pārvaldes Ceļu tīkla daļas vadošais projektu vadītājs

G. Jurkevičs - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākais referents

I. Kiukucāne - Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības nozares eksperte

J. Kļaviņš - Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis

L. Maslova - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma
novēršanas nodaļas vecākā referente

I. Matīss - Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centra valdes priekšsēdētājs

J. Maurāns - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Metroloģijas biroja vadītājs

J. Miķelsons - Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas pārstāvis

I. Pilmanis - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"  Standartizācijas biroja vadītājs

A. Staļģevics - Iekšlietu ministrijas pārstāvis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības
uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks


I. Svikšs - Tehnisko ekspertu asociācijas pārstāvis


E. Šaicāns - Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs


J. Šolks - kooperatīvās sabiedrības "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" pārstāvis


L. Turnere - Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāve


D. Ugare - Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

 

O. Veilande - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja

 

G. Vempers - Latvijas Elektrotehniskās komisijas biroja vadītājs

 

M. Vīksne - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

 

J. Zutis - Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas pārstāvis

 

T. Žabova - Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas pārstāve

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011. gada 10. maija rīkojumu Nr. 183 "Par Nacionālās
standartizācijas padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 73. nr.).
 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

Lapas informācija atjaunota:    14-07-2015