Padomes sastāvs

Saskaņa ar Ministru kabinetā apstiprināto „Informatīvo ziņojumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Tūrisma attīstības valsts aģentūras pārstāvniecību darbības efektivitāti” (11.06.2009. MK prot. Nr.40 (33.§)) izveidot Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības koordinācijas padomi šādā sastāvā:
 

Padomes priekšsēdētājs
Aivars Žimants - SIA „Pure Food” valdes priekšsēdētājs
 

Padomes locekļi

 

  Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors
Uldis Beniķis SIA „Hydrotex Baltic” valdes loceklis;
Kristaps Drone SIA „Dores fabrika” valdes loceklis;
Ģirts Greiškalns Ārvalstu investoru padomes Latvijā izpilddirektors;
Silvija Greste SIA „S&G” prokūrists;
Aivars Jaunzems VAE „Rīga” direktors;
  Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments;  
Andris Ozols Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors;
Lilita Sparāne Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektore;
Inta Šusta AS „Severstaļlat” starptautisko sadarbības jautājumu padomniece;


Padome darbojas saskaņā ar 26.08.2009. Ekonomikas ministrijas apstiprināto nolikumu Nr.1-11-5 „Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības koordinācijas padomes nolikums” (Nr.1-11-5).

 

Padomes priekšsēdētājam ir tiesības pieaicināt ekspertus attiecīgo jautājumu risināšanai.

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2015